Uzņemšana doktora studiju programmā

images (2)

Turpinās uzņemšana Liepājas Universitātes un Ventspils Augstskolas Starpaugstskolu doktora studiju programmā „Valodniecība: latviešu diahroniskā valodniecība, latviešu sinhroniskā valodniecība, lietišķā valodniecība, salīdzināmā un sastatāmā valodniecība”.
Dokumentu iesniegšana notiek līdz 26.janvārim plkst 17:00 Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes dekanātā. Iestājpārrunas notiks 27.janvārī plkst. 13:30 Ventspils Augstskolā Tulkošanas studiju fakultātē dekanātā.
Uzņemšanas noteikumus skat.
http://old.venta.lv/studijas/studiju-informacija/uznemsanas-noteikumi/
Telefons uzziņām: 63629655

15.01.2015.