Atklāts konkurss uz stipendiju promocijas darba izstrādei astronomijā vai radioastranomijā

img_3217

Ventspils Augstskola (turpmāk – VeA; http://www.old.venta.lv ) izsludina atklātu konkursu uz stipendiju 1420 eiro mēnesī uz laiku līdz četriem gadiem promocijas darba izstrādei astronomijā vai radioastronomijā kādā no tematiem, kas atbilst vienam no trijiem VeA Ventspils Starptautiskā radioastronomijas centra (VeA VSRC; http://www.virac.eu ) stratēģiski svarīgiem pētījumu virzieniem: Saules fizika, astroķīmija, Zemei tuvo dabisko vai mākslīgo kosmisko objektu pētniecība. 

Promocijas darba izstrāde plānota VeA VSRC, bet studijas doktorantūrā – kādā no vadošajām pasaules vai Latvijas augstskolām. Darba izstrādes gaitā ir iespējams izmantot nesen modernizētos pasaules klases VeA VSRC radio teleskopus ar diametru 32 un 16 m.

Konkursā var piedalīties jebkura fiziska persona, kura izpilda šādas prasības:

  • Tās kvalifikācija atbilst doktorantūras studiju prasībām;
  • Plānotais vai apstiprinātais promocijas darba temats atbilst radioastronomijas vai astrofizikas zinātņu virzienam;
  • Persona izpilda vismaz vienu no šādiem kritērijiem:

Iesniedzamie dokumenti:

  • derīgas pases vai identifikācijas apliecības kopijas (uzrādot oriģinālu, ja kopijas nav notariāli apstiprinātas);
  • iegūtās izglītības apliecinoša dokumenta, kas, saskaņā ar konkursa Nolikumu, ļauj studēt doktorantūrā, kopija (uzrādot oriģinālu, ja kopija nav notariāli apliecināta;
  • CV pēc Eiropass parauga;
  • motivācijas vēstule;
  • ar potenciālo vadītāju saskaņota Promocijas darba anotācija;
  • publikāciju saraksts (ja tādas ir);
  • rekomendācijas vēstules (ja ir).

Konkursa nolikums atrodams šeit.

Dokumenti vai to kopijas latviešu vai angļu valodā (pase vai identifikācijas apliecība un izglītību apliecinošais dokuments jāuzrāda, ja kopijas nav notariāli apstiprinātas) iesniedzami darba dienās plkst. 10.00 – 16.00 Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, Ventspils LV-3601, Latvija līdz 2015.gada 30.jūlijam. Dokumentu attēlus iespējams nosūtīt arī uz elektroniskā pasta adresi venta@venta.lv . Šajā gadījumā dokumentu oriģināli vai to notariāli apstiprinātas kopijas būs jāuzrāda stipendijas piešķiršanas gadījumā. VeA neatbild par tehniskiem e-pasta traucējumiem, kas varētu traucēt dokumentu nosūtīšanu vai saņemšanu. Rezultāti tiks izziņoti līdz 15. augustam.

Šajā sludinājumā ietvertā informācija ir informējoša rakstura. Ja tā ir pretēja VeA Nolikuma „Atbalsts doktora studiju pretendentiem, kas iegūts starptautiska konkursa rezultātā Ventspils Augstskolā” noteikumiem, tad attiecīgi piemēro nolikuma noteikumus. 

Papildu informācija:
Eva Fibiga
eva.fibiga@venta.lv
tel. +37129230818 

10.07.2015.