Noslēgusies pieteikšanās studijām Ventspils Augstskolā

125

Ir noslēgusies reflektantu pieteikumu pieņemšana uz pamatstudiju un augstākā līmeņa studiju vietām Ventspils Augstskolā. Nākamnedēļ, pamatojoties uz konkursa rezultātiem, notiks studiju līgumu slēgšana un reģistrēšanās studijām.

Pamatuzņemšanas laikā šogad kopumā saņemti 620 pieteikumi gan bakalaura, gan maģistra studiju programmās, 235 reflektanti izvēlējušies Ventspils Augstskolu kā savu prioritāro augstskolu. Apkopojot provizoriskos uzņemšanas rezultātus, Ventspils Augstskolai ir izdevies saglabāt līdzīgu topošo studentu skaitu kā iepriekšējos gados, lai gan valstī kopumā ir samazinājies studētgribētāju skaits. Šogad populārākās pamatstudiju programmas ir profesionālās bakalaura studiju programmas “Biznesa vadība” un “Tulkošana”, kā arī bakalaura studiju programma “Datorzinātnes”.

Augstākā līmeņa studiju programmās vislielākais pieteikumu skaits saņemts profesionālajā maģistra studiju programmā “Uzņēmējdarbības vadība”, apliecinot studentu vēlmi neapstāties pie sasniegtā, bet gan pilnveidoties un iegūt jaunas zināšanas. Lielāka interese tika izrādīta arī par maģistra studiju programmu “Datorzinātnes”, kurai veiktas vairākas būtiskas reformas, to pielāgojot mūsdienīgai un perspektīvai Ventspils Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) stratēģijai un darba devēju prasībām.

Nākamnedēļ, no 13. līdz 17. jūlijam, Ventspils Augstskolā notiks studiju līgumu slēgšana ar topošajiem studentiem, kā arī viņu reģistrācija studijām. Ņemot vērā pēdējo gadu pieredzi, Ventspils Augstskola augustā īstenos papildus uzņemšanu vakantajās studiju vietās, dodot iespēju pieteikties studijām tiem studētgribētājiem, kuri dažādu apstākļu dēļ nav iestājušies augstskolā vai savus plānus ir mainījuši.

Jāatzīmē, ka visiem interesentiem līdz 15.augustam ir iespējams pieteikties jaunajai dubultā grāda maģistra studiju programmai “Starptautiskais bizness un eksporta menedžments”, kura tiks īstenota sadarbībā ar Kremsas Pielietojamo zinātņu universitāti Austrijā. Tā būs unikāla studiju programma, kura studentiem palīdzēs attīstīt stratēģisko skatījumu un līderību, kā arī veicinās starptautisko sadarbību.

Plašāka informācija par Ventspils Augstskolas piedāvātajām studiju programmām mājas lapā www.old.venta.lv, sadaļā "Studijas". 

10.07.2015.