Vēl var paspēt pieteikties studijām Ventspils Augstskolā!

VeA_foto_O.Jura-Copy

Iespēja studēt Ventspils Augstskolā būs arī tiem, kuri vēl nav paspējuši iesniegt savus pieteikumus studijām. Pavisam drīz – jau no 4. augusta tiks īstenota papildus uzņemšana vakantajās studiju vietās. 

Papildus uzņemšanā tiek dota iespēja tiem studēt gribētajiem, kuri dažādu apsvērumu dēļ vēl nav paspējuši iestāties augstskolā vai ir savus plānus mainījuši un vēlas studēt Ventspils Augstskolā. No 4. līdz 21. augustam reflektantiem būs iespējams pieteikties vakantajām budžeta un maksas studiju vietām. 

Ventspils Augstskolā ir iespējams studēt 13 studiju programmās 3 fakultātēs – Ekonomikas un pārvaldības fakultātē, Informācijas tehnoloģiju fakultātē un Tulkošanas studiju fakultātē, turklāt studēt iespējams sākot no pamatstudijām līdz pat doktorantūrai, kā arī turpināt darboties pētniecībā. 

Jāatzīmē, ka visiem interesentiem līdz 15.augustam ir iespējams pieteikties jaunajai dubultā grāda maģistra studiju programmai “Starptautiskais bizness un eksporta menedžments”, kura tiks īstenota sadarbībā ar Kremsas Pielietojamo zinātņu universitāti Austrijā. Tā būs unikāla studiju programma, kura studentiem palīdzēs attīstīt stratēģisko skatījumu un līderību, kā arī veicinās starptautisko sadarbību un kontaktu dibināšanu visā pasaulē. 

Detalizētāka informācija par studiju iespējām Ventspils Augstskolā atrodama augstskolas mājas lapā www.old.venta.lv.

 

 

 

Programma

 

 

 

Brīvas studiju vietas

 

 

 

Studiju maksa 2015./2016. studiju gadam (EUR)*

 

 

 

Budžeta

 

 

 

Maksas

 

 

 

Profesionālā bakalaura studiju programma "Biznesa vadība"

 

 

 

-

 

 

 

Ir

 

 

 

1410

 

 

 

Profesionālā maģistra studiju programma "Uzņēmējdarbības vadība"

 

 

 

-

 

 

 

Ir

 

 

 

1815

 

 

 

Bakalaura studiju programma "Datorzinātnes"

 

 

 

Ir

 

 

 

Ir

 

 

 

1335

 

 

 

Maģistra studiju programma „Datorzinātnes”

 

 

 

Ir

 

 

 

Ir

 

 

 

1580

 

 

 

Bakalaura studiju programma "Elektronika"

 

 

 

Ir

 

 

 

Ir

 

 

 

1335

 

 

 

Profesionālā maģistra studiju programma "Elektronika”

 

 

 

Ir

 

 

 

Ir

 

 

 

1580

 

 

 

Profesionālā bakalaura studiju programma "Tulkošana” (angļu – latviešu – krievu/vācu valodā)

 

 

 

-

 

 

 

Ir

 

 

 

1835

 

 

 

Profesionālā bakalaura studiju programma "Tulkošana” (vācu – latviešu – krievu/angļu valodā)

 

 

 

Ir

 

 

 

Ir

 

 

 

1500

 

 

 

Profesionālā maģistra studiju programma "Juridisko tekstu tulkošana"

 

 

 

Ir

 

 

 

Ir

 

 

 

1580

 

 

 

Bakalaura studiju programma „Vadībzinātne” (studiju programma tiek īstenota angļu valodā)

 

 

 

-

 

 

 

Ir

 

 

 

1900

 

 

 

Bakalaura studiju programma „Valodas un starpkultūru komunikācija” (studiju programma tiek īstenota angļu valodā)

 

 

 

-

 

 

 

Ir

 

 

 

1900

24.07.2015.