Atklās dubultā grāda maģistra studiju programmu ”Starptautiskais bizness un eksporta menedžments”

shutterstock_107571698

Piektdien, 25. septembrī, plkst. 11:00 Ventspils Augstskolas D104 auditorijā svinīgi tiks atklāta jaunā dubultā grāda maģistra studiju programma ”Starptautiskais bizness un eksporta menedžments”. Ventspils Augstskola programmu realizē sadarbībā ar Kremsas Lietišķo zinātņu universitāti Austrijā (IMC University of Applied Sciences Krems). 

Studiju programmas izveide un realizēšana jau kopš pašiem pirmsākumiem nebūtu iedomājam bez būtiska Ventspils pilsētas domes finansiālā atbalsta, kas ļauj piesaistīt augsti kvalificētus starptautiska līmeņa mācībspēkus, nodrošināt studentiem jaunāko tehnoloģiju un studiju literatūras pieejamību, kā arī efektīvi popularizēt un administrēt jauno studiju programmu.

Jaunās maģistra studiju programmas studenti jau ir veiksmīgi uzsākuši studiju procesu, kurš tiek īstenots pēc moduļu principa, lai tādējādi sniegtu iespēju studēt arī biznesā aktīvi nodarbinātiem cilvēkiem, ļaujot apvienot studijas ar darbu. Nodarbības docē gan Ventspils Augstskolas, gan citu Latvijas augstkolu augsti kvalificēti mācībspēki, kā arī viesprofesori no Kremsas Lietišķo zinātņu universitātes, sniedzot studentiem starptautiski konkurētspējīgu izglītību.

Programma studentiem ļaus attīstīt stratēģisko saktījumu un līderības īpašības, kuras vadītājiem un uzņēmējiem ir īpaši nepieciešamas dinamiskajā starptautiskās uzņēmējdarbības vidē. Studijas attīstīs ne tikai studentu stratēģisko domāšanu, bet veicinās arī starptautisku kontaktu dibināšanu, paplašinot turpmākās karjeras un uzņēmējdarbības iespējas. Programmai tiek realizēta kopīga kvalitātes vadības sistēma, kas garantē Austrijas kvalitātes standartiem atbilstošu izglītības līmeni. Studenti, absolvējot šo programmu, saņems ne tikai Ventspils Augstskolas, bet arī Kremsas Lietišķo zinātņu universitātes diplomu.
Šogad studijas programmā uzsākuši deviņi studenti, no kuriem vairāki ir pieredzējuši augsta līmeņa vadītāji. Studenti pārstāv ne tikai Ventspili, bet arī Rīgu un citas Latvijas pilsētas.

Atklāšanas pasākumā piedalīsies Ventspils Augstskolas vadība, Kremsas Lietišķo zinātņu universitātes izpilddirektos Karls Ennsfellners, Ventspils pilsētas domes pārstāvji, jaunās studiju programmas studenti un mācībspēki.

24.09.2015.