Atklāta dubultā grāda maģistra studiju programma “Starptautiskais bizness un eksporta menedžments” (+FOTO)

IMG_7466_555_web

Šodien, 25. septembrī, klātesot Ventspils Augstskolas vadībai, Ventspils pilsētas domes pārstāvim, Kremsas Lietišķo zinātņu universitātes izpilddirektoram, jaunās studiju programmas studentiem un docētājiem tika atklāta jaunā dubultā grāda maģistra studiju programma “Starptautiskais bizness un eksporta menedžments”.

Pasākumu atklāja Ventspils Augstskolas rektore Gita Rēvalde, kura savā uzrunā ieskicēja ceļu, kuru Ventspils Augstskola veica kopā ar saviem sadarbības partneriem, lai izveidotu jauno studiju programmu. Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja 1. vietnieks infrastruktūras jautājumos Jānis Vītoliņš uzsvēra, ka šī studiju programma ir jauna attīstības posma sākums Ventspils Augstskolai, kā arī novēlēja veiksmi studentiem. Kremsas Lietišķo zinātņu universitātes izpilddirektors Karls Ensfelners neslēpa prieku un gandarījumu par jaunās studiju programmas izveidi tieši Ventspilī, tādējādi Austrijas darba devēju visaugstāk novērtētā studiju programma tagad ir un būs pieejama arī Latvijā. 

Programmas direktors Kārlis Krēsliņš atklāja būtiskākās vadlīnijas programmas izveidē un realizēšanā, kā arī sveica deviņus jaunās studiju programmas studentus, kas divu gadu garumā attīstīs stratēģisko skatījumu un līderības īpašības, kas vadītājiem un uzņēmējiem ir īpaši nepieciešamas dinamiskajā starptautiskās uzņēmējdarbības vidē.

2014. gada pavasarī Ventspils Augstskola parakstīja sadarbības līgumu ar Kremsas Lietišķo zinātņu universitāti (FH Krems University of Applied Sciences) Austrijā par kopīgas dubultā grāda maģistra studiju programmas izveidi un realizēšanu. Studiju programmas veidošana un īstenošana nebūtu iedomājama bez būtiskā Ventspils pilsētas domes finansiālā atbalsta. Ventspils pilsētas domes nozīmīgais atbalsts ļauj studiju programmai piesaistīt augsti kvalificētus starptautiska līmeņa mācībspēkus, nodrošināt studentiem jaunāko tehnoloģiju un studiju literatūras pieejamību, kā arī efektīvi popularizēt un administrēt jauno studiju programmu.

Ventspils Augstskola sveic jaunās studiju programmas studentus, kā arī saka milzīgu paldies visiem, kas iesaistījās programmas izveidē un realizēšanā.

25.09.2015.