Pētījuma „Antenu uzvadīšanas sistēmas precizitātes optimizācijas pētījumi balstīti uz VSRC Irbenes radioteleskopu kompleksa tehnisko bāzi” aktualitātes

Pētījums „Antenu uzvadīšanas sistēmas precizitātes optimizācijas pētījumi balstīti uz VSRC Irbenes radioteleskopu kompleksa tehnisko bāzi” tiek īstenots darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1.2.1.1. apakšaktivitātes „Kompetences centri” ietvaros. Aktivitātes mērķis ir komersantu konkurētspējas paaugstināšana, veicinot pētniecības un rūpniecības sektoru sadarbību rūpniecisko pētījumu, jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības projektu īstenošanā.

Viens no pētījuma ietvaros veicamajiem uzdevumiem ir izstrādāt parabolisko antenu uzvadīšanas uz mērķi algoritmus, kas pēc iespējas labāk kompensē gravitācijas un vēja izraisītas antenas vērsuma nobīdes. Šīs nobīdes vidēja un liela izmēra paraboliskām antenām var ievērojami samazināt kopējo tās efektivitāti. Jebkura antenas vadības sistēma, kura izmanto šādus algoritmus lieto datus par vairākiem antenas stāvokli raksturojošiem lielumiem: antenas pašreizējo pozīciju, tās griešanās ātrumu, reģistrācijas sistēmas uztvertā objekta signāla jaudu, kā arī ārējas vides datiem – temperatūru, gaisa spiedienu, vēja ātrumu un virzienu.

Vasarā projekta ietvaros VSRC pētnieki izmēģināja jaunus kontroles algoritmus, kas, ja antena uztver radio signālus secīgi no vairākiem debess objektiem, nodrošina optimālu tās kustību, saskaņā ar antenas piedziņas sistēmai pieļaujamajiem maksimālajiem ātrumiem un paātrinājumiem. Šos uzvadīšanas algoritmus testē, izmantojot VSRC radioteleskopa RT-32 paraboliskās antenas vadības sistēmu un tā jau šajā vasarā tika pielietoti reāliem Saules radio starojuma novērojumiem.
Lai novērtētu antenas efektivitātes izmaiņas, kad uz to darbojas dažādi vides faktori, VSRC pētnieki izstrādā programmatūru elektromagnētiskā lauka sadalījuma aprēķiniem pie dažādām antenas ģeometrijas izmaiņām gravitācijas un vēja ietekmē. 

No 22. līdz 24. septembrim projekta pētnieki Sabīne Upnere un Dmitrijs Bezrukovs apmeklēja starptautisko konferenci „Tartu Conference on Space Science and Technology”, held in conjunction with BAASP 2014, the 3rd Baltic Applied Astroinformatics and Space Data Processing Conference”, Tartu, Igaunijā, kuras laikā tika prezentēti referāti “Pointing of large antennas, route planning and control algorithms” un “Microwave Spectral Polarimetric Observations of the Sun in Ventspils: Progress Report”. Līdz ar to konferences dalībnieki tika iepazīstināti ar inženierzinātņu institūtā VSRC veiktajiem antenu uzvadīšanas sistēmas pētījumiem un no jauna izstrādātu uzvadīšanas algoritmu testiem, kas tiek veikti uz radioteleskopa RT-32 bāzes.

Pētījuma iesniedzējs: SIA “ORAM Mobile”; sadarbības partneris: Ventspils Augstskola (IZI VSRC).

Pētījuma VeA finansējuma daļa ir nedaudz vairāk kā 313 000 €, no kuras 80 % ir ERAF finansējums, bet 20% pašu līdzfinansējums. Pētījuma īstenošanas laiks ir no 01.08.2013. – 31.10.2015.

Turpmākai informācijai:
Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūts
„Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs”
e-pasts: infovirac@venta.lv

05.10.2015.