CERTUS forums – Latvijas ekonomikas mērķtiecīgai izaugsmei

image001 (1)

Piektdien, 23. oktobrī, Mālpilī notiks "Domnīcas CERTUS" organizētais forums Latvijas ekonomikas mērķtiecīgai izaugsmei, kurā piedalīsies un ar ziņojumiem uzstāsies Ventspils Augstskolas Uzņēmējdarbības, inovāciju un reģionālās attīstības centra (UIRAC) vadošais pētnieks Kārlis Krēsliņš. 

UIRAC vadošais pētnieks K. Krēsliņš prezentēs ziņojumu "Reģionālā attīstība un depopulācija, izaicinājumi reģionos" , kuru veidojis kopā ar Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūta Lauksaimniecības attīstības un ekonomisko attiecību nodaļas vadītāju Dr. oec. Andris Miglavu un SIA Excolo Latvia vadošo pētnieku Uldis Spuriņu.

K. Krēsliņs piedalīsies arī diskusijā par Latvijas konkurētspējas ziņojumā 2015 iekļautajām rekomendācijām konkrētajās nozarēs. Viņš prezentēs rekomendācijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozarē. 

Domnīcas CERTUS pārstāvji prezentēs Latvijas konkurētspējas ziņojuma 2015 rezultātus par izaicinājumiem reģionos un finanšu pieejamību uzņēmējdarbībai un piecās darba grupās foruma dalībnieki diskutēs par attīstību nozarēs: informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, farmācija, finanšu pakalpojumu eksports, piena rūpniecība un kokrūpniecība.

21.10.2015.