Ventspils Augstskola pabeigusi īstenot nozīmīgu pētījumu

IMG_7950_555_web

Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūta „Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs” (VSRC) veiktā pētījuma „Antenu uzvadīšanas sistēmas precizitātes optimizācijas pētījumi balstīti uz VSRC Irbenes radioteleskopu kompleksa tehnisko bāzi” mērķis bija komersantu konkurētspējas paaugstināšana, veicinot pētniecības un rūpniecības sektoru sadarbību rūpniecisko pētījumu, jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības projektu īstenošanā.
Pētījumu projekts, kas oktobra beigās noslēdzies Ventspils Augstskolā, bija saistīts ar antenu, kam ir virziendarbība, uzvadīšanas sistēmu precizitātes optimizācijas pētījumiem. Projekta laikā izstrādāti algoritmi antenu vadībai, kas ļauj risināt dažāda veida pozicionēšanas uzdevumus. Lai paaugstinātu antenu efektivitāti tika izanalizēta vesela virkne faktoru, kam ir ietekme uz antenu uzvadīšanu uz mērķi un sekošanu tam. Tie ir antenas mehāniskās sistēmas dinamiskie parametri, gravitācijas un vēja slodzes ietekme, antenas optimālās kustības trajektorija, iekārtu precīza laika sinhronizācija. Izstrādātas metodes un algoritmi, kā arī atbilstoši programmas interfeisi, kas apvieno antenas mezglus zem vienotas vadības sistēmas un nodrošina ērtu un stabilu antenas kustības kontroli, ieskaitot iespējas kontrolēt uztvērēja saņemto signālu. 

Izstrādātie programmas risinājuma prototipi veiksmīgi izmēģināti, kā testa antenu izmantojot VSRC atjaunoto un modernizēto radioteleskopu RT-32 ar 32 m diametru. Oktobrī radioteleskops RT-32 piedalījās vairākās radioastronomisko novērojumu sesijās. Antenas darbība notestēta navigācijas satelītu sekošanas eksperimentos 1.6 GHz frekvenču diapazonā, izpildītas vairākas Eiropas sevišķi lielas bāzes interferometrijas (VLBI) tīkla (EVN) zinātnisku eksperimentu sērijas frekvenču diapazonos 1.6, 5, 6.7 un 8.4 GHz. 

Eksperimentu rezultāti paradīja, ka izstrādātie programmas risinājumi labi savienojas ar antenas kontroles, uztveršanas un reģistrācijas sistēmām, nodrošina stabilitāti un precizitāti, kas nepieciešama VLBI mērījumiem. 

Izstrādātie risinājumi būs noderīgi visur, kur nepieciešama precīza antenas uzvadīšana uz signālu avotu, bet kustīga avota gadījumā tam sekot. Cita starpā tie atļauj efektīvi sekot Zemes satelītiem, citiem mākslīgiem un dabiskiem radio avotiem Saules sistēmā un ārpus tās. Pētījuma rezultāti publicēti zinātniskos rakstos un ziņoti konferencēs. 

Pētījums „Antenu uzvadīšanas sistēmas precizitātes optimizācijas pētījumi balstīti uz VSRC Irbenes radioteleskopu kompleksa tehnisko bāzi” tiek īstenots darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1.2.1.1. apakšaktivitātes „Kompetences centri” ietvaros. Aktivitātes mērķis ir komersantu konkurētspējas paaugstināšana, veicinot pētniecības un rūpniecības sektoru sadarbību rūpniecisko pētījumu, jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības projektu īstenošanā.

Pētījuma iesniedzējs: SIA “ORAM Mobile”; sadarbības partneris: Ventspils Augstskola (IZI VSRC).
Pētījuma VeA finansējuma daļa ir 369 609 €, no kuras 80 % ir ERAF finansējums, bet 20 % pašu līdzfinansējums. Ventspils pašvaldības priekšfinansējums projekta uzsākšanai un īstenošanai 135 721 € apmērā. Pētījuma īstenošanas laiks ir no 01.08.2013. – 31.10.2015.

Turpmākai informācijai:
Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūts
„Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs”
e-pasts: infovirac@venta.lv

 

03.11.2015.