Veiksmīgi norisinājies seminārs par Latvijas iestāšanos zinātnes organizācijā JIV-ERIC

DSC_0718

Šodien Eiropas Komisijas pārstāvniecībā Latvijā notika Ventspils Augstskolas rīkots seminārs, lai apspriestu Latvijas iestāšanos zinātnes organizācijā JIV–ERIC (Ļoti garas bāzes interferometrijas kopinstitūts kā Eiropas pētniecības infrastruktūras konsorcijs).

Pasākumā piedalījās pārstāvji no JIV-ERIC, Ventspils Augstskolas (VeA), Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) un Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA).

Ventspils Augstskolas rektore asociētā profesore G. Rēvalde klātesošos iepazīstināja ar VeA gatavību pilnā mērā iestāties Eiropas radioastranomijas antenu tīklā, sakarā ar novembra beigās veiksmīgi pabeigto Irbenes radioteleskopu antenu modernizācijas projektu un veiksmīgi veiktajiem pirmajiem testa mērījumi. Klātesošajiem bija iespēja uzzināt vairāk gan par JIVE no organizācijas direktora H. J. van Langevelde, gan arī noklausīties VeA Starptautiskā radioastronomijas centra direktora V. Avotiņa ziņojumu par Latvijas gatavību kļūt par organizācijas biedriem. Papildus pamata informācijas apmaiņai, nozīmīga bija arī sekojošā diskusija un vienošanās par konkrētiem nākamajiem soļiem, lai Latvija jau tuvākajā laikā varētu kļūt par organizācijas biedru.

JIV-ERIC ir viena no pasaules vadošajām zinātnes organizācijām radioastronomijas jomā, kura koordinē, popularizē un organizē ļoti garas bāzes interferometrijas tīkla un citu radioastronomijas tehnisko metožu ieviešanu, dažādu projektu un pētījumu īstenošanu, kā arī veicina sadarbību ar tīklā esošajām dalībvalstīm, institūcijām un citām organizācijām.

Īstenojot nozīmīgo infrastruktūras modernizācijas projektu IKSA-CENTRS, tika renovētas Ventspils Augstskolas radioteleskopu kompleksa antenas RT-32 un RT-16. Oktobrī tika sākti pirmie novērojumi ar modernizētajām antenām. Novērojumi tika veikti vienotā tīklā ar antenām visā pasaulē, tādējādi apliecinot to gatavību iesaistīties pētniecības projektos un veicināt ciešāku sadarbību ar Eiropas Savienības (ES) un citu valstu zinātnes infrastruktūras objektiem.

Latvija, iestājoties JIV-ERIC organizācijā, pārstāvēs Latvijas radioastronomu intereses, kā arī veicinās sadarbību ar citām dalībvalstīm, organizācijām (piemēram, NASA, Eiropas Kosmosa aģentūru u.c.) un radioastronomijas centriem visā pasaulē. Tiek lēsts, ka Latvijas dalības maksa šai zinātnes organizācijā būs 70 000 EUR gadā.

IZM Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktore A. Kiopa apliecināja IZM atbalstu un uzslavēja līdz šim jau sasniegto Ventspils Augstskolā. Dalība organizācijā veicinās sadarbību starp augstskolām un institūtiem reģionālā un starptautiskā mērogā, kā arī nozīmēs papildus starptautiskus projektus un augsta līmeņa zinātniskus rakstus, kopumā veicinot izcilas zinātnes izaugsmi Latvijā un sniedzot atdevi Latvijas augstākās izglītības sistēmai.

11.12.2015.