Ziemassvētku konference

DSC02918_555_WEB

Ceturtdien, 17. decembrī, plkst. 14:00 D104 auditorijā notiks Ventspils Augstskolas (VeA) ikgadējā Ziemassvētku konference, kurā atskatīsimies uz paveikto šajā gadā.

Konferences mērķis ir dalīties ar kolēģiem, studentiem un citiem interesentiem par padarīto šajā gadā prakstiskjā un pētnieciskajā jomā. Konferences ietvaros notiks vairākas prezentācijas, kas aptvers visus VeA pētījumu virzienus. Plānotas prezentācijas gan par mērījumiem un radioastronomisko novērojumu testiem, izmantojot Irbenes radioteleskopu kompleksa tehnisko bāzi, gan terminoloģijas un valodas aspektiem, kā arī par tehnoloģiju pārneses problēmjautājumiem un IKT nozares izaicinājumiem un citām tēmām.

Visi interesenti aicināti piedalīties konferencē!

Konferences programma

 • 14:00 Konferences atklāšana
 • 14:10-14:25 Juris Baldunčiks Terminoloģijas vēstures semasioloģiskais un onomasioloģiskais aspekts: astronomija
 • 14:25-14:40 Jānis Veckrācis Starp iespējamo un neiespējamo jeb atdzejotājs kā dejotājs uz virves. Promocijas darba “Josifa Brodska tekstu atdzejojumi latviešu un angļu valodā: integrēts atdzejošanas modelis” izstrāde
 • 14:40-14:55 Kārlis Krēsliņš Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izaicinājumi Latvijā
 • 14:55-15:10 Gita Rēvalde Par zinātnisko darbu
 • 15:10-15:25 Mārcis Bleiders, Jānis Trokšs, Vladislavs Bezrukovs L diapazona uztvērēja pirmie radioastronomisko novērojumu testi Irbenes radioteleskopa RT 32 sistēmā
 • 15:25-15:40 Normunds Jēkabsons Antenu uzvadīšanas sistēmas precizitātes optimizācijas pētījumi, balstīti uz VSRC Irbenes radioteleskopu kompleksa tehnisko bāzi
 • 15:40-15:55 Atis Aberfelds Ūdens māzeri ap vecām zvaigznēm, WISE krāsu skatījumā
 • 15:55-16:10 Roberts Trops, Jānis Šate, Endija Briede, Artūrs Orbidāns CubeSat programmvadāmās komunkāciju apakšsistēmas izstrāde
 • 16:10-16:25 Solvita Štekerhofa Noziegums un sods: valodas aspekts
 • 16:25-16:40 Inna Nasira, Miks Klapers Radioviļņus atstarojošu stiklu pārklājumu ekranēšanas efektivitātes pētīšana.
 • 16:40-16:55 Evita Vaviļina, Gatis Gaigals LabView koda ģenerēšanas rīku pielietojums signālapstrādes algoritmu izstrādē
 • 16:55-17:10 Gatis Gaigals, Mārcis Donnerblics, Gints Dreifogels Signālapstrādes metožu salīdzinājums mikrona izmēra tilpuma defektu detektēšanai plāno kārtiņu pārklājumos

Konferences programma

15.12.2015.