Ventspils Augstskolā noslēdzies vērienīgs projekts

SRAT

 

 

 

Līdz ar šo gadu noslēgsies svarīgs posms arī Ventspils Augstskolas turpmākā attīstībā – ar Eiropas reģionālā attīstības fonda atbalstu izstrādāts pētniecības programmas projekts, kas veicinās augstskolas konkurētspēju un zinātnisko izcilību, lai veiksmīgi varētu iekļauties jau visas pasaules zinātnes apritē.

Ventspils Augstskolas pētniecības programma ir nozīmīgs stratēģisks dokuments, kurā koncentrēti aprakstīti galvenie pētniecības virzieni – ekonomika un vadībzinātnes, valodniecība un tulkošana, astrofizika, elektronika un satelīttehnoloģijas, inženierfizika, kā arī informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, matemātiskā modelēšana un fizika.

Artūrs Vrubļevskis, Ventspils Augstskolas mācību prorektors: “No zinātnes viedokļa galvenais mums uzdevums bija izstrādāt visai augstskolai kā zinātniskai institūcijai pētniecības programmas. Mēs vēlējāmies tikt skaidrībā ar to, ko līdz šim esam darījuši, kas mums padodas labi, kas mums ne tik labi, un lai mums būtu skaidrs mērķi un uzdevumi, kurus mēs vēlamies darīt tālāk. Mēs ņēmām vērā iepriekšējo augstskolas izvērtējumu kā zinātnisku institūciju starptautisko ekspertu izvērtējumu, un arī šīs pētniecības programmas tika nosūtītas izvērtēšanai starptautiskiem ekspertiem, lai šie rezultāti būtu vērā ņemami ne tikai Latvijas mērogā, bet lai mēs veiksmīgi varētu iekļauties visas pasaules zinātnes apritē. (..) Daudz darba, bet domāju, ka ir sasniegti arī daudz labi rezultāti, kas mūs tiešām padarīs efektīvākus, lai turpmāk mēs jau sasniegtu reālus starptautiski atzītus zinātnes rezultātus.”

Projekta ietvaros sagatavoti arī infrastruktūras projektu meti Irbenes radioteleskopu kompleksa turpmākai attīstībai un laboratoriju korpusa celtniecībai, kas nodrošinās augstvērtīgu pētniecības un studiju infrastruktūru.

Juris Kalvāns, Ventspils Augstskolas Ventspils Starptautiskā Radioastronomijas centra vadošais pētnieks: “Konkrēti mūsu nodaļā vairākas lietas mainās nesenos gados un līdz ar to bija iespēja šajā ERAF projektā to tā kā salikt pa plauktiņiem, ko un kā mēs darīsim, jo es jau minēju, ka teleskops ir ticis uzlabots, pateicoties Ventspils domes finansējumam, mēs ceļam savu kapacitāti un cilvēku skaitu, doktoranti tiek iesaistīti jauni.

Var teikt, tāds neliels kvalitatīvs sprādziens mums ir noticis. Ir labākas un vairāk publikāciju nesenā laikā, un es ceru, ka mēs to tā arī turpināsim, jo tas ir tādas kā izmaiņas nesen, kas ir ar šī projekta un es domāju arī turpmāko darbu ir vienkārši jātur līmenis un jāvirza tālāk.”

Ventspils Augstskola otro gadu strādā kā zinātniska institūcija, iepriekš kā atsevišķa institūcija darbojās Ventspils Starptautiskais Radioastronomijas centrs. Šis būtiskais pavērsiens arī ļāva pieteikties Izglītības un zinātnes ministrijas konkursam, piesakot projektus zinātniskās kapacitātes veicināšanai. Projekta kopējās izmaksas ir vairāk nekā 750 tūkstoši eiro un tās pilnībā finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Ventspils Augstskolas rektore Gita Rēvalde uzsvēra šī projekta nozīmīgumu, turklāt tikai dažai no Latvijas augstskolām ir izdevies iegūt tik lielu finansējumu.

Gita Rēvalde, Ventspils Augstskolas rektore: “Mums bija iespēja uzlabot arī saimniecisko situāciju, atjaunot datorus pasniedzējiem un mācībspēkiem, tika iegādāti 80 jauni datori. Līdz ar to mums vairs nav vecu datoru. A korpusā mēs veicām arī kosmētisko remontu laboratorijām un darbinieku ofisiem, izveidojām arī divas pilnīgi jaunas laboratorijas, nopērkot iekārtas, kas palīdzēs arī laboratorijas darbus uzlabot, arī zinātniskajiem pētījumiem varēs tikt izmantotas, kā arī virkne datubāzes nepieciešamās un programmatūra aprēķiniem, piemēram ATLAB un SP56, visas licences ir ārkārtīgi dārgas un tā bija iespēja no šī projekta iegādāties. (..) Ņemot vērā to, ka tas ir kopā ar vēl citiem projektiem, ar lielo Irbenes radioteleskopu atjaunošanas projektu, tad nu tagad ir ārkārtīgi intensīvs tieši šis administratīvais darbs, visa šī realizācija ir ārkārtīgi darbietilpīga un arī nervus kutinoša, jo viss ir jāpaspēj laikā. Pagūsim, protams!”

Projekts “Ventspils Augstskolas kā zinātniskas institūcijas ekselences un kapacitātes stiprināšana” tiek ieviests darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1. prioritātes „Zinātne un inovācijas” 2.1.1. pasākuma „Zinātne, pētniecība un attīstība” 2.1.1.3. aktivitātes „Zinātnes un pētniecības infrastruktūras attīstība” 2.1.1.3.3. apakšaktivitātes „Zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes attīstība” ietvaros. Projekta mērķis ir nodrošināt VeA un tās institūtu zinātnisko izcilību, resursu koncentrāciju, kapacitātes stiprināšanu un rezultātu pārvaldību, papildus arī izstrādājot stratēģijas un pētniecības programmu atbilstoši starptautisko ekspertu rekomendācijām. Projekta kopējās izmaksas ir 751 465 eiro un tās pilnībā finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

21.12.2015.