Ventspils Augstskola noslēdz sadarbības līgumu ar Daugavpils Universitāti

IMG_7011_555_web
Gada nogalē Ventspils Augstskolas rektore Gita Rēvalde un Daugavpils Universitētes rektors Arvīds Barševskis noslēdza sadarbības līgumu. Līguma mērķis ir mērķsadarības īstenošana, lai stiprinātu augstskolu zinātnisko ekselenci un kapacitāti.

Līgums paredz akadēmiskā personāla iesaistīšanos abu augstskolu zinātnisko padomju darbā, sadarbību pētniecības projektu sagatavošanā un realizācijā, sadarbību publikāciju izstrādē un Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instrumentu piesaistē, kā arī vadošo pētnieku iesaistīšanos partnerinstitūcijas promocijas darbu vadībā un promocijas padomju darbā.

Lai sekmētu zinātnē balstītu studiju un starptautiski konkurētspējīgu zinātnisko darbību un tehnoloģiju attīstību, kā arī iespēju robežās efektīvi izmantotu abu augstskolu akadēmiskos resursus, puses apņemas uzsākt sadarbību ar mērķi izveidot kopīgas vai sadarbības studiju programmas tai skaitā doktorantūras studiju programmu IKT un fizikas jomā, tādējādi reaģējot uz Ziemeļvalstu sekretariāta ekspertu ieteikumu izveidot doktorantūru Ventspils Augstskolā.

   

22.12.2015.