Izveidota Starptautiskā konsultatīvā padome

images

Ventspils Augstskolā izveidota Starptautiskā konsultatīvā padome, kura darbosies 6 ekspertu sastāvā. Padome izveidota, lai sniegtu atzinumus un priekšlikumus Ventspils Augstskolas pētniecības programmas izstrādē, kā arī konsultētu augstskolas vadību par zinātniskās darbības organizāciju.

Šādas padomes izveide veicinās starptautisko sadarbību Eiropas līmeņa zinātnisku projektu sagatavošanā, publikāciju skaita pieaugumu un efektīvāk tiks risināti dažādi organizatoriskie jautājumi. Padomi un tās sastāvu apstiprinājis Ventspils Augstskolas Senāts.

Starptautiskās konsultatīvās padomes sastāvs:

  • Leonīds Gurvics (Leonid Gurvitz) – JIV-ERIC vadošais pētnieks (CV un publikācijas);
  • Dainis Draviņš – Lundas Universitātes astronomijas profesors, Zviedrijas zinātņu akadēmija (CV un publikācijas);
  • Žoržs Cissis (Georges Zissis) – Tulūzas universitātes profesors, Industriālās asociācijas  IEEE viceprezidents  (Francija) (CV un publikācijas);
  • Ginters Verts (Gunter Werth) – Maincas Universitātes profesors (Vācija) (CV un publikācijas);
  • Džastins Bankrofts (Justin Bancroft) – Deloitte & Touch starptautiskais konsultants (ASV) (CV un publikācijas);
  • Džūlija Felkere (Julie Felker) – Mičiganas universitātes profesore (ASV) (CV un publikācijas).

Projekts “Ventspils Augstskolas kā zinātniskas institūcijas ekselences un kapacitātes stiprināšana” tiek ieviests darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1. prioritātes „Zinātne un inovācijas” 2.1.1. pasākuma „Zinātne, pētniecība un attīstība” 2.1.1.3. aktivitātes „Zinātnes un pētniecības infrastruktūras attīstība” 2.1.1.3.3. apakšaktivitātes „Zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes attīstība” ietvaros. Projekta mērķis ir nodrošināt VeA un tās institūtu zinātnisko izcilību, resursu koncentrāciju, kapacitātes stiprināšanu un rezultātu pārvaldību, papildus arī izstrādājot stratēģijas unpētniecības programmu atbilstoši starptautisko ekspertu rekomendācijām. Projekta kopējās izmaksas ir 751 465 eiro un tās pilnībā finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

29.12.2015.