Ventspils Augstskola noslēgusi sadarbības līgumu

līgums

Gada izskaņā Ventspils Augstskola (VeA) parakstīja sadarbības līgumu ar Transporta un sakaru institūtu (TSI). Līguma mērķis ir sadarbības īstenošana zinātniskajā darbā, studijās un inovāciju jomā, stiprinot augstskolu zinātnisko ekselenci un kapacitāti, kā arī zināšanu pārnesi.

Līgums paredz akadēmiskā personāla iesaistīšanos abu augstskolu dažādo padomju darbā, tai skaitā promocijas darbu vadībā un promocijas padomju darbā. Sadarbība tiks veidota pētniecības projektu sagatavošanā un realizācijā, publikāciju izstrādē, kā arī Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instrumentu piesaistē.

Pagājušajā gadā Ventspils Augstskola noslēdza sadarbības līgumus arī ar Daugavpils Universitāti, Rīgas Tehnisko universitāti, Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolu, Ziemeļkurzemes reģionālo slimnīcu, SIA “Aviatest”, Fizikālās Enerģētikas institūtu un Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūtu.

Sadarbības līgumi ar citām zinātniskajām institūcijām, uzņēmumiem un iestādēm sniedz iespēju palielināt Ventspils Augstskolas konkurētspēju, zinātnes un pētniecības attīstību un resursu , tostarp cilvēkresursus, pilnveidi un stiprināšanu.

Projekts “Ventspils Augstskolas kā zinātniskas institūcijas ekselences un kapacitātes stiprināšana” tiek ieviests darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1. prioritātes „Zinātne un inovācijas” 2.1.1. pasākuma „Zinātne, pētniecība un attīstība” 2.1.1.3. aktivitātes „Zinātnes un pētniecības infrastruktūras attīstība” 2.1.1.3.3. apakšaktivitātes „Zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes attīstība” ietvaros. Projekta mērķis ir nodrošināt VeA un tās institūtu zinātnisko izcilību, resursu koncentrāciju, kapacitātes stiprināšanu un rezultātu pārvaldību, papildus arī izstrādājot stratēģijas unpētniecības programmu atbilstoši starptautisko ekspertu rekomendācijām. Projekta kopējās izmaksas ir 751 465 eiro un tās pilnībā finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

 

30.12.2015.