Septembrī Ventspils Augstskolas Mūžizglītības centrā sāksies angļu valodas kursi dažādām grupām

JUR_7716

Mūsdienās angļu valoda ir kļuvusi ļoti nozīmīga, saskaitot visus šīs valodas pratējus, tā ir visizplatītākā valoda pasaulē un bieži tiek izmantota kā starptautiska saziņas valoda. Ventspils Augstskolas Mūžizglītības centrs aicina pieteikties angļu valodas kursiem trīs dažādās grupās:

• angļu valoda iesācējiem;

• angļu valoda ar priekšzināšanām;

• biznesa angļu valoda (vajadzīgas iepriekšējas, vispārējas angļu valodas zināšanas).

Angļu valodas kursu laikā tiek mācītas un uzlabotas visas valodu prasmes – lasīšana, rakstīšana, klausīšanās un runāšana. Apmācāmajiem tiek uzdoti mājas darbi. Nodarbības notiek nelielās grupās divas reizes nedēļā, pa 3 akadēmiskajām stundām (135min.).

Apmeklējot kursu “Angļu valoda iesācējiem” kursu dalībnieki tiek sagatavoti un apmācīti valodu prasmju A1, A2 līmenim. Savukārt apmeklējot kursu “Angļu valoda ar priekšzināšanām” kursu dalībnieki iegūst zināšanas un prasmes, kas atbilst B1, B2 un līdz pat C1 līmenim. Veiksmīgi pabeidzot mācību kursu un sekmīgi nokārtojot noslēguma pārbaudes darbu, kursu dalībnieki saņem Ventspils Augstskolas Mūžizglītības centra sertifikātu.

Kursa apjoms ir 60 akadēmiskās stundas un nodarbības notiks 2 reizes nedēļā. Kursa cena 72,- EUR mēnesī (kopējā kursa ir cena 215,- EUR).

Ventspils Augstskolas Mūžizglītības centrs piedāvā arī apgūt kursu “Biznesa angļu valoda”. Kursa mērķis ir uzlabot kursantu angļu valodas prasmes un iemaņas, proti, bagātināt zināšanas par uzņēmējdarbības terminoloģiju, etiķeti u.c. tēmām; pilnveidot komunikatīvās prasmes, kas nepieciešamas sekmīgai uzņēmējdarbībai – darījuma sarunas pa telefonu, sanāksmes, prezentācijas, publiskā uzstāšanās u.c. Kursa apjoms ir 30 akadēmiskās stundas, nodarbības notiks 2 reizes nedēļā. Kursa cena: ~ 100,- EUR mēnesī (kopējā kursa cena ir 200,-EUR).

Pieteikšanās elektroniski.

 

Plašāka informācija:

zvanot pa tālruni +371 63629650 vai +371 27738823,

rakstot uz e-pastu: mic@venta.lv vai mājas lapā.

   

29.08.2016.