Profesionālās pilnveides kursi “Darba aizsardzība un drošība” VeA Mūžizglītības centrā

Darba aizsardzība un drošība! (ventspils.lv)

Ventspils Augstskolas Mūžizglītības centrs (VeA MIC) aicina pieteikties uz profesionālās pilnveides kursiem “Darba aizsardzība un drošība”. Jāpiebilst, ka ar 2013. gada 1. jūliju darba aizsardzības speciālistu apmācību apjoms no 160 stundām samazināts līdz 60 stundām. Plānots, ka kursi varētu sākties novembrī. Vietu skaits ierobežots!

Profesionālās izglītības programmas mērķis:

Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem sniegt pamatlīmeņa zināšanas, kas nepieciešamas darba aizsardzības speciālistiem, uzticības personām un darba aizsardzības koordinatoriem par darba vides riska faktoriem un citiem ar darba aizsardzību saistītiem jautājumiem, kā arī veidot darba aizsardzības speciālistu profesionālās kompetences, lai tie spētu vadīt un organizēt darba aizsardzības nodrošināšanai nepieciešamos pasākumus uzņēmumā.

Cena: 200,-EUR

Kursa garums: 60 akadēmiskās stundas

Pieteikšanās kursiem elektroniski, rakstot uz e-pastu mic@venta.lv vai zvanot pa tālruni +371 63629650 vai +371 27738823.

Plašāka informācija:

zvanot pa tālruni +371 63629650 vai +371 27738823,

rakstot uz e-pastu: mic@venta.lv vai

mājas lapā

   

18.10.2016.