Sagatavošanās kursi 12.klašu centralizētajiem eksāmeniem (CE) VeA Mūžizglītības centrā

Sagatavošanās kursi centralizētajiem eksāmeniem (CE) LATVIEŠU VALODĀ un MATEMĀTIKĀ!

Vēlies pēc iespējas labāk sagatavoties 12. klases centralizētajiem eksāmeniem un palielināt iespēju tikt budžeta vietā augstskolā?

Sagatavošanās kursi 12.klašu centralizētajiem eksāmeniem paredzēti, lai nostiprinātu vidusskolā apgūto vielu, tādējādi palielinot savas iespējas nokārtot eksāmenu labāk un paaugstinot iespēju iegūt budžeta vietu augstskolā, tādā veidā ietaupot būtiskus naudas līdzekļus. Sagatavošanas kursi notiks divas reizes nedēļā, katra tikšanās reize 90 minūšu garumā.

Ventspils Augstskolas Mūžizglītības centrs sāk komplektēt grupas sagatavošanās kursiem 12. klašu centralizētajiem eksāmeniem:

ANGĻU VALODĀ (nodarbības sāksies decembrī)

Kursa ilgums: 48 akadēmiskās stundas, kursa cena – 150 EUR;

MATEMĀTIKĀ

Kursa ilgums: 48 akadēmiskās stundas, kursa cena – 150 EUR;

FIZIKĀ

Kursa ilgums: 48 akadēmiskās stundas, kursa cena – 150 EUR;

LATVIEŠU VALODĀ UN LITERATŪRĀ

Kursa ilgums: 52 akadēmiskās stundas, kursa cena – 150 EUR;

Kursu dalībnieki noslēgumā iegūs Ventspils Augstskolas Mūžizglītības centra sertifikātu.

Plašāka informācija:

zvanot pa tālruni +371 63629650 vai +371 27738823,

rakstot uz e-pastu: mic@venta.lv vai

mājas lapā

   

18.10.2016.