Spāņu valodas kursi Ventspils Augstskolas Mūžizglītības centrā

Spāņu valodas kursi!

Ventspils Augstskolas Mūžizglītības centrs aicina interesentus pieteikties spāņu valodas kursiem gan iesācēju līmenim, gan ar priekšzināšanām. Plānots, ka nodarbībās varētu sākties februārī.

Kursu garums: 60 akadēmiskās stundas

Kursu cena: ~76,-EUR mēnesī ( *kopējā kursa cena 230,-EUR).

Kursu saturs: spāņu valodas pamatzināšanas (fonētisko sistēmu, gramatikas pamatus) un informācija par spāņu kultūru. Kursu apmekletājiem būs iespēja apgūt spāņu valodas sarunvalodu, kā arī būs iespēja gūt izpratni par valodas struktūru, lai iegūtās zināšanas būtu pielietojamas reālās dzīves situācijās.

Nodarbības notiks divas reizes nedēļā – darba dienu vakaros (3 akadēmiskās stundas vienā nodarbībā). Veiksmīgi pabeidzot kursus, kursu dalībnieki saņems Ventspils Augstskolas Mūžizglītības centra sertifikātu.

Plašāka informācija:

zvanot pa tālruni +371 63629650 vai +371 27738823,

rakstot uz e-pastu: mic@venta.lv vai

mājas lapā www.old.venta.lv/muzizglitiba

30.01.2017.