Arhīvs: Marts 2017

Konkursā Zemais starts uzvar komanda Eventus Bonus

IMG_3437

Ventspils Augstskolas rīkotajā ekonomikas un uzņēmējdarbības konkursā “Zemais starts” uzvarējusi komanda Eventus Bonus no Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas, otro vietu ieguvusi komanda SAMS no Bauskas Valsts ģimnāzijas, bet trešo vieto izcīnīja komanda Veterāni, kurā bija apvienojušies jaunieši no Nīcas vidusskolas un Āgenskalna Valsts ģimnāzijas. Lasīt vairāk

Sadarbības līgums ar pilsētas domi

ven

2017.gada 31.martā Ventspils pilsētas dome atbalstījusi sadarbības līguma slēgšanu ar Ventspils Augstskolu (VeA). Līguma mērķis ir sekmēt VeA kā starptautiski atzīta Baltijas līmeņa augstākās izglītības un zinātnes centra attīstību, veidot Ventspili par Eiropas līmeņa viedo tehnoloģiju centru, kā arī nodrošināt pieejamus neformālās izglītības pakalpojumus. Lasīt vairāk

Ventspils Augstskola aicina uz atvērto durvju dienu

Atverto_durvju_deina_2017

Ventspils Augstskola (VeA) 1.aprīlī aicina ikvienu interesentu, īpaši vidusskolēnus uz atvērto durvju dienu, kur topošajiem studentiem būs iespēja uzzināt par studiju iespējām un studentu ikdienu Ventspils Augstskolā. Lasīt vairāk

Notika vieslekcija “Līderības recepte”

IMG_3062

28.marta pēcpusdienā Ventspils Augstskolā notika pasaules slavu guvušās uzņēmējas Mariannas Abibsas Pehkas (Marianne Abibb-Pechk) vieslekcija “Līderības recepte”. Lekcijā piedalījās kupls klausītāju loks – gan augstskolas studenti, gan pasniedzēji un darbinieki, gan citi interesenti. Lasīt vairāk

Zemais starts pulcēs vairāk kā 280 skolēnus

Zemais_starts

Šo piektdien, 31. martā, Ventspils Augstskolā notiks ekonomikas un uzņēmējdarbības konkurss “Zemais starts”, kurš pulcēs skolēnus no visas Latvijas. Konkursam pieteikušies ļoti daudz dalībnieku – 71 komanda no 43 skolām, kas kopumā pulcēs vairāk kā 280 skolēnus. Lasīt vairāk

Pasaulē atzinību guvušās uzņēmējas lekcija “Līderības recepte”

1

Ventspils Augstskola aicina ikvienu interesentu, īpaši jaunos uzņēmējus uz lekciju “Līderības recepte”, kuru pasniegs pasaules slavu guvusī uzņēmēja Marianna Abibsa Pehka (Marianne Abibb-Pechk), kura 2014. gadā ieguvusi biznesa pasaulē prestižo “Sieviešu uzņēmējdarbības iniciatīvas” balvu. Lasīt vairāk

Veiksmīgi uzsākts pētījumu projekts

img_2917

 

Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūts “Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs” (VSRC) uzsāk pētījumu projektu “Asinhronās loģiskās shēmas: metodes un programmatūras rīki projektēšanai pārkonfigurējamā vidē”, kas finansēts no ERAF līdzekļiem.

Lasīt vairāk

Ventspils Augstskolas studentiem veiksmīgs starts elektronikas sacensībās

DSC_0852

Ventspils Augstskolas (VeA) elektronikas studenti – Pēteris Bitāns, Dāvis Fišers un Mārtiņš Galauskis – ieguvuši pirmo vietu komandu kopvērtējumā starptautiskajās elektronikas studentu sacensībās ElFtronic 2017, kuras 23.martā notika Viļņā.  Kopā ar studentiem uz konkursu devās docents Aigars Krauze. Lasīt vairāk

Notika tikšanās ar Kristīni Garklāvu un Madaru Apsi

IMG_2898

22. marta pēcpusdienā Ventspils Augstskolā ikvienam interesentam bija iespēja satikt žurnālisti Kristīni Garklāvu un profesionālo skeitbordistu Madaru Apsi. Tikšanās noritēja ļoti brīvā un pozitīvā atmosfērā, gan Kristīne, gan Madars stāstīja par savu karjeru, par to, kā tā veidojusies, par to, ko dara brīvajā laikā un mudināja ikvienu pilnveidot sevi, iesaistīties dažādos pasākumos, projektos, gūstot jaunu pieredzi un attīstot sevi. Lasīt vairāk

 

Asinhronās loģiskās shēmas: metodes un programmatūras rīki projektēšanai pārkonfigurējamā vidē (ALS)

Pamatinformācija par projektu

Projekta nosaukums: “Asinhronās loģiskās shēmas: metodes un programmatūras rīki projektēšanai pārkonfigurējamā vidē”/ Angļu val. „Methods and Tools for the Design in Reconfigurable Environment”

Projekta Nr. 1.1.1.1/16/A/234

Projekta akronīms: ALS

Programma: Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” ietvaros. Normatīvais dokuments – MK 2016.gada 12.janvāra noteikumi Nr.34 „Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” īstenošanas noteikumi”.

Projekta iesniedzējs: Ventspils Augstskola, Inžinierzinātņu institūts „Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs”

Projekta zinātniskais vadītājs: Prof., Dr.sc.ing. Igors Lemberskis

Projekta realizēšanas periods: 01.03.2017. – 29.02.2020. (36 mēneši, 12 atskaites periodi)

Projekta īss kvalitatīvais apraksts un mērķis

Asinhronās iekārtas piesaista arvien lielāku interesi, jo asinhronas shēmas ir ļoti stabilas. Tas nozīmē, ka projektēšana spēj pielāgoties pie ražošanas procesa dažādiem parametriem, loģisko elementu un vadu aizturēm, temperatūras izmaiņām, troksnim utt. Tiek garantēta pareiza uzvedība, bet ātrdarbība mainās adaptīvi. Asinhronās shēmas ātrums ir lielāks par sinhrono shēmu. Tās pārslēgšanas darbība un enerģijas patēriņš ir zemāks.

Mūsdienu projektēšanas bāze ir pārkonfigurējama vide, kura sastāv no programmējamiem moduļiem (pārlūktabulām) un programmējamiem starp moduļu vadiem. Katrs modulis var realizēt jebkuru funkciju ar dotajiem ievadu skaitiem.

Projekta mērķis ir attīstīt teoriju un novērtēt metodoloģiju, posmsecīgu procedūru un rīkus asinhrono shēmu projektēšanai pārkonfigurējamā vidē.

Projektēšanas metodoloģija ir balstīta uz sākotnējā apraksta pakāpenisku transformāciju uz apakšfunkciju tīklu, kuru var realizēt pārlūktabulām balstīta pārkonfigurējamajā vidē.

Projekta darbības ietveros tiks piedāvāts implementācijas modelis, kas atbilst pārkonfigurējamas vides arhitektūrai, metodes un rīki: dekompozīcijai, funkciju minimizēšanai, signalizācijai, izvietošanai un maršrutēšanai un projektēšanas procedūras efektivitātes novērtēšana.

Projekta finansējums: 287 891,90 EUR, ko veido

  • atbalsta summa: 92,50% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 266 300,01 EUR, no tās:
    • ERAF finansējums: 85,00% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 244 708,12 EUR;
    • Valsts budžeta finansējums: 7,50% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 21 591,89 EUR;
  • Ventspils Augstskolas finansējums: 7,50% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 21 591,89 EUR.

Kontakti:

Projekta vadītājs – Igors Lemberskis, tel.+371 22 332 961, igors.lemberskis@venta.lv

Projekta koordinātore – Ieva Kozlova, tel.+371 636 29657, ieva.kozlova@venta.lv

Aktualitātes

2018.g. februāris

Pētījuma projektā otrajā aktivitātē sasniegtais (raksts)

Pētījuma projektā paveiktais pirmajā gadā (raksts)

2017.g. marts

Projekta uzsākšana (atklāšanas dienas kārtība, apraksts)

2017.g. jūlijs

Pētījuma projekta īstenošanas aktualitātes (raksts)

2017.g. augusts

Pētījuma projekts sāk popularizēt pirmos sasniegtos rezultātus (raksts)

2017. g. novembris

Pētījuma projektā paveiktais pirmajā pusgadā (raksts)

Pētījumu projektā noslēgusies pirmā aktivitāte (raksts)