Mūžizglītības centrā notiks vasaras skoliņas bērniem un jauniešiem

Vasaras skola bērniem-Eksperimentu nedēļa- VeA MIC 2017.

Arī šogad Ventspils Augstskolas Mūžizglītības centrs organizē bērnu un jauniešu vasaras skoliņas. Tās ir paredzētas bērniem vecumā no 5 līdz 12 gadiem. Katra no vasaras skoliņām  ilgs vienu nedēļu (5 darba dienas) vidēji 4 – 5h dienā. Nodarbības skoliņā sāksies plkst. 13:00.

Mūžizglītības centrs šobrīd piedāvā šādas tematiskās vasaras skoliņas:

1. “Eksperimentu nedēļa”

Nodarbības notiks katru dienu no plkst. 13:00 līdz 17:00. Skoliņas dalībnieki veiks dažādus eksperimentus kopā ar pasniedzējiem, spēlēs spēles un skatīsies dažādus video materiālus, kuri palīdzēs veikt eksperimentus. Bērni tiks iepazīstināti ar drošības noteikumiem, kā arī katru dienu pirms eksperimentu veikšanas bērniem tiks sniegta informācija par materiāliem, kuri tiks izmantoti eksperimentos. Jāpiebilst, ka šie eksperimenti ir paredzēti tieši bērniem, tāpēc uzliesmojošas un visādi citādi kaitīgas vielas netiks izmantotas. Cena 69,- EUR (ieskaitot PVN).

2. “Mācāmies angļu valodu”

Skoliņā bērni ar dažādu uzdevumu, spēļu, video un citu radošu aktivitāšu palīdzību mācīsies angļu valodu. Nodarbības tiks veidotas par dažādām tēmām, piemēram, par skaitļiem, ģimeni, brīvā laika aktivitātēm, sportu, cilvēkiem u.c. tēmām. Cena 49,- EUR (ieskaitot PVN).

Pagājušajā gadā bērnu vasaras skoliņas VeA MIC apmeklēja 32 bērni vecumā no 4 līdz 10 gadiem.

Plašāka informācija un pieteikšanās:

zvanot pa tālruni +371 63629650 vai +371 27738823,

rakstot uz e-pastu: mic@venta.lv vai mājas lapā www.old.venta.lv/muzizglitiba

 

05.06.2017.