Spāņu valodas kursi Ventspils Augstskolas Mūžizglītības centrā

spaanu valoda

Ventspils Augstskolas Mūžizglītības centrs aicina pieteikties spāņu valodas kursiem. Plānots, ka nodarbības varētu sākties oktobrī. Pašlaik notiek grupas komplektēšana.

Kursa saturs piedāvā spāņu valodas pamatzināšanas (fonētisko sistēmu, gramatikas pamatus) un Spānijas kultūras pārskatu. Kursa laikā Jūs apgūsiet sarunvalodas iemaņas un iegūsiet izpratni par valodas struktūru, lai iegūtās zināšanas būtu pielietojamas reālās dzīves situācijās.

Nodarbības parasti notiek divas reizes nedēļā vakaros, pa 3 akadēmiskajām stundām vienā nodarbībā.  Pabeidzot kursu Jūs saņemsiet Ventspils Augstskolas sertifikātu.

Cena par kursiem 76 eiro mēnesī, kopējā kursu cena 230 eiro (ieskaitot PVN). Kursu garums 60 akadēmiskās stundas.

Plašāka informācija un pieteikšanās: zvanot pa tālruni 63629650, 27738823 vai rakstot e-pastu uz mic@venta.lv, vai arī mājas lapā www.old.venta.lv/muzizglitiba.

 

27.09.2017.