Ventspils Augstskolas STEM mācību programmu modernizācija

Pamatinformācija par projektu

Projekta nosaukums: “Ventspils Augstskolas STEM mācību programmu modernizācija”

Projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/007

Projekta iesniedzējs: Ventspils Augstskola

Projekta realizēšanas periods: 01.11.2017. – 31.12.2020.

Projekta īss kvalitatīvais apraksts un mērķis

Projekta mērķis ir modernizēt piecas Ventspils Augstskolas studiju virziena “Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne” programmas:

  • bakalaura augstākās izglītības programmu “Datorzinātnes”;
  • maģistra studiju programmu “Datorzinātnes”;
  • bakalaura augstākās izglītības programmu “Elektronika”;
  • profesionālā maģistra studiju programmu “Elektronika”;
  • profesionālā bakalaura studiju programmu “Kuģu navigācijas elektronika”;

attīstīt laboratoriju un auditoriju infrastruktūru, tai skaitā pieeju cilvēkiem ar kustību traucējumiem, nodrošināt studiju programmās nepieciešamo tehnoloģiju pieejamību un ieviest augstskolai nepieciešamos informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumus, tādējādi nodrošinot Ventspils augstskolā modernam studiju procesam nepieciešamo un darba tirgus prasībām atbilstošo studiju kvalitāti, dodot iespēju studentiem strādāt ar jaunākajām tehnoloģijām un iegūt iespējami daudz praktisku iemaņu, piesaistīt lielāku skaitu studentu no Ventspils, Kurzemes reģiona, visas Latvijas un citām valstīm.

Galvenās projekta darbības ir:

  • iekārtu, aparatūras, mēbeļu, datortehnikas, tehnoloģiju, programmatūras, materiālu, inventāra un instrumentu iegāde un uzstādīšana;
  • bezvadu tīkla risinājumu modernizācija;
  • ēku, telpu, laboratoriju un koplietošanas infrastruktūras attīstība.

Projekta rezultātā tiks veikta visu Ventspils Augstskolas studiju virziena “Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne” studiju programmu modernizācija.

Projekta finansējums: 1 773 671 EUR, ko veido

  • ERAF finansējums -  1 507 620,35 EUR;
  • Valsts budžeta finansējums - 266 050,65 EUR.

Kontakti:

Projekta vadītājs – Juris Oļeiņiks, juris.oleiniks@venta.lv

02.11.2017.