Apmeklē Ventspils Augstskolas studiju kursus un iegūsti sertifikātu

Klausitaji

Ventspils Augstskolas Mūžizglītības centrs visiem interesentiem piedāvā iespēju apmeklēt dažādus Ventspils Augstskolas studiju kursus klausītāja statusā, kas dod iespēju pēc studiju kursa veiksmīgas apguves iegūt Mūžizglītības centra izsniegtu sertifikātu.

Par klausītāju var kļūt ikviens interesents, kam ir atbilstošs izglītības līmenis – pamatstudiju kursus var apmeklēt klausītāji ar vidējo izglītību, savukārt maģistra līmeņa studiju kursus – ar augstāko izglītību.

Klausītāja statuss dod iespēju piedalīties studiju procesā, kārtot pārbaudījumus, izmantot bibliotēku un e-resursus kvalifikācijas pilnveidošanai. Klausītājs var apgūt un papildināt zināšanas gan savā, gan citās specialitātēs, nestudējot konkrētā bakalaura, maģistra vai profesionālajā studiju programmā, gūt ieskatu un pieredzi, lai izvēlētos nākamo profesiju, mācīties pakāpeniski, kārtot pārbaudījumus un uzkrāt kredītpunktus, kas tiek atzīti vēlākajos studiju posmos turpmākām studijām Ventspils Augstskolā vai citās augstskolās, saņemt apliecinājumu par apgūto kursu gan latviešu, gan angļu valodās.

Interesenti Ventspils Augstskolas mājas lapā www.old.venta.lv/muzizglitiba/klausitaji-3/ var detalizētāk uzzināt par pieteikšanās kārtību un pieejamajiem studiju kursiem pavasara semestrī. Ventspils Augstskola interesentiem piedāvā iespēju apgūt gan pirmā līmeņa, gan bakalaura, gan maģistra līmeņa studiju kursus Ekonomikas un pārvaldības fakultātē, Tulkošanas studiju fakultātē un Informācijas tehnoloģiju  fakultātē.

Kā kļūt par klausītāju ?

  • Dodies uz Ventspils Augstskolas Mūžizglītības centru (Inženieru iela 101, D105. kabinets).
  • Uzrādi personu apliecinošu dokumentu.
  • Uzrādi vidējo vai augstāko izglītību apliecinošus dokumentus un iesniedz to kopijas.
  • Aizpildi reģistrācijas veidlapu.
  • Paraksti klausītāja līgumu.
  • Veic reģistrācijas maksājumu saskaņā ar Ventspils Augstskolas Senāta apstiprināto reģistrācijas maksu.
  • 3 (trīs) darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas ar pārskaitījumu veic samaksu par kursu apguvi.

Maksa studiju kursu klausītājiem par vienu kredītpunktu:

1. pamatstudiju programmās – 40.00 EUR

2. maģistra studiju programmās – 45.00 EUR

Plašāka informācija:

zvanot pa tālruni +371 63629650 vai +371 27738823, rakstot uz e-pastu: mic@venta.lv vai

mājas lapā www.old.venta.lv/muzizglitiba

30.01.2018.