Ventspils Augstskolā aizvadīts seminārs par “Apvārsnis 2020” finansējumu

Horizon_2020

Veiksmīgi aizvadīts Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) š.g. 15. februārī Ventspils Augstskolā rīkotais reģionālais informatīvais seminārs par iespējām iegūt finansējumu programmā “Apvārsnis 2020”. Semināram bija aicināti pieteikties pārstāvji no nevalstiskajām organizācijām, pētniecības institūcijām un uzņēmumiem, kā arī citi interesenti.

Seminārā piedalījās 25 dalībnieki no Ventspils Augstskolas, VIAA un Latvijas Tehnoloģiskā centra.

Seminārā potenciālie projektu iesniedzēji tika informēti par iespējām iegūt programmas “Apvārsnis 2020” finansējumu, kā darboties šīs programmas Dalībnieku portālā, kā arī tika sniegta informācija par atbalstu inovācijām maziem un vidējiem uzņēmumiem.

Semināra prezentācijas:

1. “Apvārsnis 2020” Dalībnieku Portāls un dalības pamatnosacījumi”, Inga Šīrante, Apvārsnis 2020 Nacionālā kontaktpunkta vecākā eksperte, , VIAA.

Prezentācija (PDF1, PDF2)

2. Ieskats “Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) 2018-2020” tematikas darba programmā un izsludinātajos projektu konkursu uzsaukumu termiņos. Jūlija Asmuss, Apvārsnis 2020 Nacionālā kontaktpunkta vecākā eksperte, VIAA

Prezentācija (PDF)

3. Ieskats “Nanotehnoloģijas, modernie materiāli, biotehnoloģija, progresīvā ražošana un pārstrāde 2018-2020” tematikas darba programmā un izsludinātajos projektu konkursu uzsaukumu termiņos. Linda Vecbiškēna, Apvārsnis 2020 Nacionālā kontaktpunkta vecākā eksperte, VIAA

Prezentācija (PDF)

4. Ieskats “ Kosmoss 2018-2020” tematikas darba programmā un izsludinātajos projektu konkursu uzsaukumu termiņos. Kaspars Kalniņš, Apvārsnis 2020 Nacionālā kontaktpunkta vecākais eksperts, VIAA

Prezentācija (PDF)

5. Ieskats “Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktā programma 2018-2020” tematikas darba programmā un izsludinātajos projektu konkursu uzsaukumu termiņos. Ieva Krūmiņa, Apvārsnis 2020 Nacionālā kontaktpunkta vecākā eksperte, VIAA

Prezentācijas (PDF; Excel)

6. Ieskats “Inovācija Maziem un vidējiem uzņēmumiem 2018-2020” tematikas darba programmā un izsludinātajos projektu konkursu uzsaukumu termiņos. Jānis Ancāns, Apvārsnis 2020 Nacionālā kontaktpunkta vecākais eksperts, VIAA

Prezentācija (PDF)

7. “Eiropas Biznesa atbalsta tīkla sniegtie pakalpojumi”, Rita Elste, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, Eiropas Biznesa atbalsta tīkla projekta vadītāja.

Prezentācijas (PDF1, PDF2)

VIAA kontaktpersona: Inga Šīrante, Apvārsnis 2020 Nacionālā kontaktpunkta vecākā eksperte, tālrunis: 26337060, inga.sirante@viaa.gov.lv

VeA kontaktpersona: Santa Kalvāne, Ventspils Augstskolas vecākā eksperte, tālrunis: 26228818, santa.kalvane@venta.lv

19.02.2018.