Tulkošanas studiju fakultātes docētāju dalība starptautiskajā simpozijā Vācijā

Starptautisks_simpozijs_Vacija

No 5. līdz 6. aprīlim Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes docente Agnese Dubova un lektore Baiba Egle ar referātu “Par valodu konstrukcijām sociālo un humanitāro zinātņu promociju darbu kopsavilkumos Latvijā”  piedalījās akadēmiskās rakstīšanas tēmai veltītā simpozijā “Integrating Academic Writing in Internationalised Universities”, kas notika Georga Augusta Universitātē Getingenē (Vācijā). Simpozijs notiek jau 5. gadu, un šoreiz tā norises vieta – ainaviskā un tradīcijām bagātā universitātes pilsēta Getingene, kur savulaik darbojušies vairāki Nobela prēmijas laureāti.

Akadēmiskās rakstīšanas prasmes un to apgūšana ir nozīmīga tēma ikvienai augstskolai visā pasaulē. Simpozijā pulcējās ap 50 dalībniekiem no ASV, Kanādas, Vācijas, Dānijas, Austrijas, Šveices, Zviedrijas, Krievijas, Latvijas u.c. valstīm. Simpozija referāti un diskusijas sniedza vērtīgu ieskatu akadēmiskās rakstīšanas apguvē mūsdienu daudzvalodības apstākļos. Pirmās dienas plenāra runātāja, Mērija Džeina Karija (Mary Jane Curry) no Ročesteras Universitātes ASV, kura jau 17 gadus pēta zinātniskās rakstīšanas kultūru dažādās valstīs, uzsvēra, ka nedrīkst aizmirst publikācijas arī dzimtajā valodā, pat ja angļu valoda ir mūsdienu zinātnes lingua franca.

No simpozija referātiem un diskusijām galvenokārt var secināt, ka bieži akadēmiskās rakstīšanas apguvei studējošajiem tiek doti attiecīgā akadēmiskā darba struktūrelementi, bet akadēmiskās rakstīšanas centri lielākajās universitātēs sniedz konsultējošu, nevis preskriptīvu palīdzību, lai ļautu studentiem pašiem izprast un apgūt akadēmiskās rakstīšanas būtību.

Ventspils Augstskolas pārstāvju referāts izraisīja klausītāju interesi un diskusiju, jo promocijas darba kopsavilkums Latvijā ir unikāls teksta veids ar savu specifiku, un tajā atspoguļojas ne tikai spēja izveidot apjomīgu disertācijas kopsavilkumu, bet arī to tulkot svešvalodā.

 

 

12.04.2018.