„Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai Ventspils Augstskolā” (2.kārta)

2011.gada 7.decembrī Izglītības un zinātnes ministrija ir pieņēmusi lēmumu atbalstīt Ventspils Augstskolas iesniegto projekta pieteikumu „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai Ventspils Augstskolā" (2.kārta).

Projekts tiks īstenots Eiropas Sociālā fonda 1.1. prioritātes "Augstākā izglītība un zinātne" 1.1.2.1.2.apakšaktivitātes "Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai" ietvaros Ventspils Augstskolā no 2012.gada 1. janvāra līdz 2014.gada 31.decembrim. Plānotais finansējums: 73292 LVL, t.sk. Eiropas Sociālā fonda finansējums 68417 LVL un valsts finansējums 4875 LVL.

Projekta mērķis ir sagatavot konkurētspējīgus zinātniekus un atjaunot akadēmisko personālu vadībzinātnes un valodniecības nozarēs, kā arī sagatavot speciālistus ar augstāko zinātnisko kvalifikāciju – doktora grādu, Latvijas augstskolām, valsts un pašvaldību institūcijām un uz zināšanām balstītām komercsabiedrībām. Projekts paredz mērķstipendiju, kā arī kvaliātes atbalsta pasākumiem plānoto līdzekļu izmaksu labākajiem Ventspils Augstskolas studiju programmu doktorantiem. Projekta īstenošanas rezultātā atbalstu saņems 5 doktoranti un tiek plānots, ka 4 no tiem līdz 2015.gadam iegūs doktora grādu.

Pašlaik VeA piedāvā divas doktora studiju programmas – "Biznesa vadība" un "Valodniecība". Abas programmas tiek īstenotas kopā ar sadarbības partneriem – doktora studiju programmu "Biznesa vadība" – kopā ar Banku augstskolu un Rīgas Starptautisko biznesa vadības un administrācijas augstskolu, doktora studiju programmu "Valodniecība" – kopā ar Liepājas Universitāti.
Projekts ir 2.kārtas turpinājums pašreiz Ventspils Augstskolā realizētam ESF 1. kārtas projektam „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai Ventspils Augstskolā". 1.kārtas projektā mērķstipendijas un atbalstu dalībai konferencēs un citos ar doktora darba izstrādi saistīto braucienos jau ir saņēmuši 9 doktoranti.

Projekta vienošanās numurs: 1DP/1.1.2.1.2/11/IPIA/VIAA/010
Līdz šim realizēts " Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai Ventspils Augstskolā" (1.kārta)

Projekta vadītāja:

egita-u
Egita Udodova Mācību daļas vadītāja
Tālr.: +371 63629646, e-pasts: egita.udodova@venta.lv

 

 

 

 

Saistītie ziņojumi:

 • 21.11.2014. Informācija: Projekta „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai Ventspils Augstskolā" 2. kārtas tuvojas realizācijas noslēgumam
 • 19.09.2014. Informācija: Eiropas Sociālā fonda (ESF) mērķstipendijas saņēmēji – Ventspils Augstskolas doktoranti atskaitās par pusgadā paveikto
 • 21.05.2014. Informācija: Eiropas Sociālā fonda mērķstipendijas Ventspils Augstskolā tiek piešķirtas labākajiem topošajiem zinātniekiem
 • 24.01.2014. Informācija: Atbalsta saņēmēji doktora studijām ESF projekta „Atbalsts doktora studiju īstenošanai Ventspils Augstskolā” 2.kārtas ietvaros
 • 27.12.2013. Informācija: Tiek pagarināta pieteikšanās VeA doktorantiem ESF mērķstipendijas saņemšanai 2014.gadā.
 • 12.11.2013. Informācija: Tiek izsludināta pieteikšanās Ventspils Augstskolas doktorantiem ESF mērķstipendijas saņemšanai 2014.gadā projekta „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai Ventspils Augstskolā” (2.kārta) ietvaros.
 • 07.10.2013. Informācija: Eiropas Sociālā fonda mērķstipendiju un studiju iespējas doktorantiem.
 • 21.05.2013. Apstiprinātas doktorantu ceturkšņa atskaites ESF projekta „Atbalsts doktora studiju īstenošanai Ventspils Augstskolā” 2. kārtas ietvaros
 • 22.01.2013. Atbalsta saņēmēji doktora studijām ESF projekta „Atbalsts doktora studiju īstenošanai Ventspils Augstskolā” 2.kārtas ietvaros
 • 03.12.2012. Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai 2.kārta.
 • 29.02.2012. Atbalsta saņēmēji doktora studijām ESF projekta „Atbalsts doktora studiju īstenošanai Ventspils Augstskolā” 2.kārtas ietvaros.
 • 14.02.2012. Pieteikšanās ESF mērķstipendijām projekta „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai Ventspils Augstskolā” 1. kārtas un 2.kārtas ietvaros.
 • 26.01.2012.  Atbalsta saņēmēji doktora studijām ESF projekta „Atbalsts doktora studiju īstenošanai Ventspils Augstskolā” 2.kārtas ietvaros.
 • 12.01.2012. Informācija par pieteikšanos pirmajam konkursam.