5L

VeA ieguvumi:

 • Radīts pamats Kurzemes Augstākās uzņēmējdarbības skolas (KAUS) izveidei Ventspilī, VeA;
 • Adaptēti 3 jauni uzņēmējdarbības apmācības kursus;
 • Izveidots inženierapmācības centrs mūžizglītībā VeA ar specializāciju elektronikā un aparātbūvē;
 • Adaptēti 3 jauni pēc-diploma inženieru apmācības kursus;
 • Pilnveidota Kurzemes mūžizglītības politiku;
 • Izveidota efektīva sadarbība ar Lietuvas pieredzējušiem partneriem mūžizglītības un inženierzinātņu jomā;
 • Izveidots Mūžizglītības informācijas centrs.

VeA ieguvumi infrastruktūrai:

 • Aprīkojums Datorlaboratorijai;
 • Aprīkojums Multimediju laboratorijai;
 • Aprīkojums Inženierprasmju apmācības laboratorijai;
 • Aprīkojums mūžizglītības informācijas centram.

Programmas nosaukums: Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa „Eiropas Teritoriālā sadarbība” Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas
Programmas realizēšanas periods: 07.01.2010 – 08.07.2011 (18 mēneši, 2 atskaites periodi)
Projekta partneri:
Projekta galvenais partneris: Kurzemes plānošanas reģiona administrācija
Projekta partneri: Ventspils Augstskola, Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas filiāle, Kaunas University of Technology, Klaipeda University Continuing Studies Institute, Kaunas Regional Innovation Centre.
 

Konference „Mūžizglītības pārrobežu kapacitātes paaugstināšana”

2011. gada 3.jūnijā Ventspils Augstskolā notika noslēguma konference projektam „Mūžizglītības pārrobežu kapacitātes paaugstināšana” (Project No. LLII-102 “Enhance of Lifelong Learning Cross Border Capacity” /5L).
Konferencē tika runāts par mūžizglītības politiku Latvijā un Lietuvā, par dzīves laikā iegūto prasmju atzīšanas metodiku, mūžizglītības lomu uzņēmējdarbībā un inženierzinātņu lomu mūžizglītībā, kā arī pārrobežas e-apmācības stratēģijas īstenošanu.
Noslēguma konferencē uzstājās Izglītības un zinātnes ministriju pārstāvji no Latvijas un Lietuvas, kā arī projekta dalībnieki no Kurzemes plānošanas reģiona, Klaipēdas Universitātes, Kauņas Tehniskās universitātes, Kauņas reģionālā inovāciju centra, Ventspils Augstskolas un Rīgas Tehniskās universitātes.
Konferences dalībniekiem bija liels pārsteigums, kad Klaipēdas Universitātes prorektors Prof. Vaidutis Laurenas paziņoja, ka Ventspils Augstskolas lektore R. Rollande ir veikusi savu prasmju atzīšanas procedūru Klaipēdas Universitātes bakalaura studiju programmā „Andragoģija” un pasniedza viņai diplomu, kur viņas prasmes tika atzītas 60 kredītpunktu apmērā. Projekta ietvaros Ventspils Augstskola pārņēma prasmju atzīšanas metodiku no Klaipēdas Universitātes ar mērķi to realizēt arī Ventspils Augstskolā.
Konferencē piedalījās pārstāvji no mūžizglītības institūtiem, nodarbinātības valsts aģentūras un citi interesenti.
Projekts tiek realizēts Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa „Eiropas Teritoriālā sadarbība” Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros un tā kopējais budžets ir vairāk nekā viens miljons eiro.


Papildus informācijai sazināties ar
projekta koordinatori Raitu Rollandi.
E-pasts: Raita.Rollande@venta.lv
Mob.tel.: +371 294 77 954

5L ietvaros mobilitātes pasākums Ventspilī

No 21.marta – 23.martam Ventspils Augstskolā projekta „Mūžizglītības pārrobežu kapacitātes paaugstināšana” (Project No LLII-102 “Enhance of Lifelong Learning Cross Border Capacity” (5L) ietvaros notiks Mobilitātes pasākums “Inovatīvā uzņēmējdarbība Ventspilī”.
Projekta partneri no Lietuvas – Klaipēdas Universitātes (KU), Kauņas Tehniskās universitātes (KTU) un Kauņas Reģionālā inovāciju centra (KRIC) apmeklēs vairākus mūsu pilsētas uzņēmumus – vienu no lielākajiem sveču ražotājiem Baltijā, uzņēmumu “Diana sveces” , pasaulē pirmo unikālā masīvkoksnes šūnu materiāla DendroLight ražošanas uzņēmumu, kā arī uzņēmumus “Arbo’ un “Ekomājas”. Mobilitātes pasākumu ietvaros projekta partneri no Lietuvas apmeklēs Ventspils Livonijas ordeņa pili, kā arī Ventspils Jaunrades nama planetāriju un observatoriju.
Projekts „Mūžizglītības pārrobežu kapacitātes paaugstināšana” tiek realizēts Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa „Eiropas Teritoriālā sadarbība” Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros un tā kopējais budžets ir vairāk nekā viens miljons eiro.
Projekta gaitā paredzēts izveidot Kurzemes Augstākās uzņēmējdarbības skolu, Mūžizglītības informācijas centru, multimediju klasi, inženierapmācības laboratoriju, atjaunot datorklases aprīkojumu, īstenot apmācību programmas uzņēmējiem un izstrādāt jaunu inženierapmācības kursu, kā arī iepazīties ar kaimiņvalstu pieredzi mūžizglītības apmācībā. Iegūtā pieredze un infrastruktūra ļaus ievērojami pilnveidot Ventspils Augstskolas Mūžizglītības nodaļas darbību un piedāvāt plašāku un kvalitatīvāku pakalpojumu klāstu Ventspils un Kurzemes reģiona iedzīvotājiem.
Projekts ilgs līdz 2011.gada jūnijam.

Mūžizglītības projekts uzņem apgriezienus

Jau no 2010.gada janvāra Ventspils Augstskola (VeA) piedalās vērienīgā projektā „Mūžizglītības pārrobežu kapacitātes paaugstināšana” (Project No LLII-102 “Enhance of Lifelong Learning Cross Border Capacity” (5L)).
Projekts tiek realizēts Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa „Eiropas Teritoriālā sadarbība” Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros un tā kopējais budžets ir vairāk nekā viens miljons eiro.
Projekta gaitā paredzēts izveidot Kurzemes Augstākās uzņēmējdarbības skolu, Mūžizglītības informācijas centru, multimediju klasi, inženierapmācības laboratoriju, atjaunot datorklases aprīkojumu, īstenot apmācību programmas uzņēmējiem un izstrādāt jaunu inženierapmācības kursu, kā arī iepazīties ar kaimiņvalstu pieredzi mūžizglītības apmācībā. Iegūtā pieredze un infrastruktūra ļaus ievērojami pilnveidot Ventspils Augstskolas Mūžizglītības nodaļas darbību un piedāvāt plašāku un kvalitatīvāku pakalpojumu klāstu Ventspils un Kurzemes reģiona iedzīvotājiem.
31.oktobrī noslēdzas projekta darbības pirmais periods. Veiksmīgi aizvadīta iepirkumu procedūra un uzsākta projektā paredzēto iekārtu piegāde.
Jūnijā projekta partneri viesojās Igaunijā, kur tikās ar Tartu Universitātes un Igaunijas Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvjiem, lai iepazītos ar mūžizglītības apmācībā iegūto kredītpunktu atzīšanas sistēmu kaimiņvalstī. Iegūto pieredzi paredzēts izmantot kredītpunktu atzīšanas metodikas izstrādāšanai Latvijā.
Projekta ietvaros izveidots mobilitātes plāns, kas paredz Latvijas un Lietuvas partneru savstarpējās pieredzes apmaiņas vizītes. Augustā VeA uzņēma partnerus no Klaipēdas Universitātes (KU), Kauņas tehniskās universitātes (KTU) un Kauņas Reģionālā inovāciju centra. Vizītes galvenais mērķis bija iepazīties ar mūžizglītības un uzņēmējdarbības apmācības iespējām VeA un apspriest jautājumus par mūžizglītības politiku Latvijā un Lietuvā.
Septembrī VeA pārstāvji devās uz Klaipēdu, kur iepazinās ar KU izstrādāto metodoloģiju mūžizglītības apmācībā iegūto kredītpunktu atzīšanai. Pašlaik šis dokuments tiek tulkots latviešu valodā, lai to varētu piemērot Latvijas situācijai. Savukārt oktobrī VeA pārstāvji devās uz Kauņu, lai iepazītos ar KTU īstenoto e-apmācību sistēmu. KTU jau ilgus gadus intensīvi strādā, lai pilnveidotu tālmācības tehnoloģijas un materiālu bāzi. Pašlaik KTU krājumos ir ap 6000 videolekciju, konferenču ierakstu u.c. materiālu.
Projekts ilgs līdz 2011.gada jūnijam.