Amatpersonu atalgojums

Ventspils Augstskolas amatpersonu saņemtais atalgojums (no valsts budžeta dotācijas, t.sk. zinātnes bāzes finansējuma; no pašu ieņēmumiem, t.sk. projektu īstenošanas) par 2018. gada martu

Amatpersona Amatpersonas amats Atalgojums EUR (neto)
Valdis Avotiņš IZI VSRC direktors, vadošais pētnieks, asociētais profesors 1966
Vita Balama Docente, senators 1417
Juris Baldunčiks Profesors, vadošais pētnieks, senators 2182
Ilze Balode Asociētā profesore, senators 1707
Valērijs Bezrukovs Vadošais pētnieks, iepirkumu komisijas loceklis VeA 1314
Vladislavs Bezrukovs Pētnieks,lektors, iepirkumu komisijas loceklis projektā “IKSA-CENTRS” 1584
Indra Dedze Zinātņu prorektore, VeA iepirkumu komisijas locekle 1759
Guntars Dreijers Dekāns, docents, pētnieks, senators 1950
Agnese Dubova Docents, pētnieks, senators 1468
Māris Ēlerts Dekāns, docents, senators, VeA iepirkumu komisijas loceklis 1690
Juris Freimanis Vadošais pētnieks, docents, senators 1370
Gatis Gaigals Pētnieks, lektors, iepirkumu komisijas loceklis VeA 731
Gaļina Hiļķeviča Asociētā profesore, vadošais pētnieks, senators 1363
Sergejs Hiļķevičs Profesors, vadošais pētnieks, senators 1957
Signe Juškeviča Vecākā iepirkumu speciāliste 1201
Fēlikss Kamiševs Senators 341
Kārlis Krēsliņš Rektors, docents, vadošais pētnieks, senators 4685
Liene Resele Dekāne, docente, pētnieks, senators 2649
Raita Rollande Mācību prorektore, docente, pētnieks, senators 2368
Valda Rudziša Asociētā profesore, vadošā pētniece, iepirkumu komisijas locekle VeA 782
Sniedze Šama Prorektors finanšu un administratīvajos jautājumos, senators 2416
Dace Štefenberga Zinātņu un attīstības daļas vadītāja, lektore, iepirkumu komisijas priekšsēdētājā VeA 1359
Raivo Šteins Jurists, VeA iepirkumu komisijas lockelis 1415
Estere Vītola Lektore, pētniece, senatore 1205
Ieva Vizule Lektore, senatore 913