Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai Ventspils Augstskolā


            

 

 

 

Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekts "Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai Ventspils Augstskolā" tiek realizēts kopš 2009.gada augusta. Tā mērķis ir sagatavot konkurētspējīgus zinātniekus un atjaunot akadēmisko personālu vadībzinātnes un valodniecības nozarēs, kā arī sagatavot speciālistus ar augstāko zinātnisko kvalifikāciju – doktora grādu, Latvijas augstskolām, valsts un pašvaldību institūcijām un uz zināšanām balstītām komercsabiedrībām. Projekts paredz mērķstipendiju un papildu atbalsta konferenču aomeklēšanai izmaksu labākajiem VeA studiju programmu doktorantiem.

Pašlaik VeA piedāvā divas doktora studiju programmas –  "Biznesa vadība" un "Valodniecība". Abas programmas tiek īstenotas kopā ar sadarbības partneriem – doktora studiju programmu "Biznesa vadība" - kopā ar Banku augstskolu un Rīgas Starptautisko biznesa vadības un administrācijas augstskolu, doktora studiju programmu "Valodniecība" – kopā ar Liepājas Universitāti.

Projektā mērķstipendijas un atbalstu dalībai konferencēs un citos ar doktora darba izstrādi saistīto braucienos ir saņēmuši šādi doktoranti:

 1. Egita Proveja – starpaugstskolu doktora studiju programma "Valodniecība";
 2. Nataļja Jarohnoviča - starpaugstskolu doktora studiju programma "Biznesa vadība";
 3. Toms Reiziņš - starpaugstskolu doktora studiju programma "Biznesa vadība";
 4. Kaspars Šteinbergs - starpaugstskolu doktora studiju programma "Biznesa vadība";
 5. Egils Vītols - starpaugstskolu doktora studiju programma "Biznesa vadība";
 6. Dace Štefenberga - starpaugstskolu doktora studiju programma "Biznesa vadība";
 7. Ieva Kantmane - starpaugstskolu doktora studiju programma "Biznesa vadība";
 8. Linda Gaile - starpaugstskolu doktora studiju programma "Valodniecība";
 9. Sandra Kubliņa - starpaugstskolu doktora studiju programma "Biznesa vadība";
 10. Liene Riekstiņa – starpaugstskolu doktora studiju programma "Biznesa vadība";
 11. Aivars Timofejevs – starpaugstskolu doktora studiju programma "Biznesa vadība";
 12. Normunds Norkuss – starpaugstskolu doktora studiju programma "Biznesa vadība";
 13. Māris Plūmiņš – starpaugstskolu doktora studiju programma "Biznesa vadība";
 14. Sandra Kalniņa – starpaugstskolu doktora studiju programma "Valodniecība";
 15. Kristīne Gurtaja – starpaugstskolu doktora studiju programma "Valodniecība";
 16. Silga Sviķe – starpaugstskolu doktora studiju programma "Valodniecība".
   

Projekts turpināsies līdz 2012.gada 14.augustam. Tā kopējais plānotais finansējums ir 172 936 Ls, no kuriem ESF finansējums ir 161 435 Ls jeb 93,35%. No valsts budžeta tiek finansēti atlikušie 6,65 % jeb 11 501 Ls.

Projekts tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda 1.1. prioritātes "Augstākā izglītība un zinātne" 1.1.2.1.2.apakšaktivitātes "Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai" ietvaros.

Projekta vienošanās numurs: 2009/0176/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/016

Saistītie ziņojumi

2012.gada 10.septembris: Noslēdzies Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekts
2012.gada 29.februāris: Atbalsta saņēmēji doktora studijām ESF projektā „Atbalsts doktora studiju īstenošanai Ventspils Augstskolā” (1.kārta)
2012.gada 14.februāris: Pieteikšanās ESF mērķstipendijām projekta„Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai Ventspils Augstskolā” 1. kārtas un 2.kārtas ietvaros.
2011.gada 8.augusts: Sākusies pieteikšanās ESF doktora studiju mērķstipendiju konkursam
2011.gada 24.augusts: Atbalsta saņēmēji doktora studijām ESF projektā „Atbalsts doktora studiju īstenošanai Ventspils Augstskolā”

Informācija atjaunota: 29.02.2012.