Interactive TV

Projekta nosaukums: „Use of multimedia and interactive television to improve effectiveness of education and training
Projekta nosaukums latviešu valodā: „Multimediju un interaktīvās televīzijas izmantošana izglītības un apmācību kvalitātes un efektivitātes uzlabošanai”
Projekta numurs: LV-LT/1.1./LLIV-343/2012
Projekta akronīms: INTERACTIVE TV

Programma: Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013. gadam 1. prioritāte „Reģiona sociālekonomiskās attīstības un konkurētspējas veicināšana”, 1.atbalsta virziens „Uzņēmējdarbības veicināšana, darba tirgus, pētījumu un tehnoloģiju attīstība”
Ieviešanas periods: 30 mēneši, no 28.04.2012. līdz 27.10.2014.

Projekta mērķis
Projektā tiks veikts darbs pie apmācības un izglītības sistēmas pilnveidošanas, izmantojot multimediju aprīkojumu un interaktīvo televīziju. Projekts paredz īstenot pētījumus interaktīvās un DVT televīzijas pielietojumos, attīstīt apmācības un izglītības sistēmas infrastruktūru, veidot apmācību kursus, veikt kursu aprobāciju un novērtēšanu

Projekta galvenais partneris: Ventspils Digitālais centrs
Projekta partneri: Kauņas Tehnoloģiju Universitāte (Kaunas University of Technology, Lithuania)

Projekta kopējais finansējums
: 952 718,75 EUR (85% jeb 809 810,94 EUR – ESF finansējums; 15% jeb 46 474,84 EUR – nacionālais finansējums).

Ventspils Augstskolas budžets projektā: 309 832,25 EUR (85% jeb 263 357,41 EUR – ESF finansējums; 15% jeb 142 907,81 EUR – nacionālais finansējums).

Mājaslapa  http://digitaltraining.eu/

Kontakti

Projekta zinātniskais vadītājs: Romass Pauliks, tālr. +37126555505, romass@venta.lv
Projekta koordinatore: Estere Vītola, tālr. +37126552012, esterev@venta.lv