Bibliotēka

Kontakti

Baiba Blumfelde Bibliotēkas vadītāja Tālr.: +371 63629658, e-pasts: baiba.blumfelde@ventspils.lv
Kristīne Rendeniece Vecākā bibliotekāre Tālr.: +371 63629658, e-pasts: kristine.rendeniece@ventspils.lv