Pētniecības aktualitātes

Ventspils Augstskolā diskutēs par inovatīvām iespējām valodu apguvē

Laikā no 30. līdz 31. janvārim Ventspils Augstskolā tiksies Vācijas, Lietuvas, Latvijas un Igaunijas akadēmiskās vides pārstāvji, lai ES programmas mūžizglītības jomā realizētā projekta KoGloss (vācu val. „Konstruktionsglossare im Fachsprachenlernen- Deutsch, Estnisch, Lettisch, Litauisch“) ceturtās darba tikšanās laikā pārrunātu inovatīvas iespējas valodu apguvē. Projektu īsteno Dīsburga-Esenes Universitāte (Vācija), Tartu Universitāte (Igaunija), Viļņas Universitāte (Lietuva) un Ventspils Augstskola. Lasīt vairāk

Sākusies doktorantu pieteikšanās ESF mērķstipendiju konkursam

„Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai Ventspils Augstskolā” (2.kārta)

No š.g. 12. līdz 18.janvārim Ventspils Augstskolas doktora studiju programmu 3.gada doktoranti un zinātniskā grāda kandidāti tiek aicināti iesniegt pieteikumus konkursam uz ESF mērķstipendijām, kas tiks piešķirtas projekta „Atbalsts doktora studiju programmām Ventspils Augstskolā” 2.kārtas ietvaros. Lasīt vairāk

Tiek uzsākts zinātnes infrastruktūras attīstības projekts IKSA-CENTRS

Ceturtdien, š.g. 22.oktobrī tiks parakstīta vienošanās par projekta IKSA-CENTRS jeb “Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide” īstenošanu starp Valsts izglītības attīstības aģentūru, Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūtu "Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs" (VeA IZI VSRC), Ventspils pilsētas domi un nodibinājumu "Ventspils Augsto tehnoloģiju parks". Lasīt vairāk

IZI VSRC aizgūst pieredzi no Polijas kolēģiem

No 18.decembra līdz 21.decembrim Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūta "Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs" (IZI VSRC) vadošais pētnieks Jānis Trokšs Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētā projekta „Satelīttehnoloģiju pētījumu starptautiskās konkurētspējas un kapacitātes palielināšana” (SATTEH, Nr. 2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/019) ietvaros atradīsies komandējumā Toruņas universitātes observatorijā (Polijā). Lasīt vairāk

VSRC pētnieki piedalās „EuroMould 2011” izstādē Vācijā

No 28.novembra līdz 2.decembrim Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūta VSRC pētnieks Egils Vītols un pētniece Inga Vanaga Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētā projekta „Satelīttehnoloģiju pētījumu starptautiskās konkurētspējas un kapacitātes palielināšana” (SATTEH, Nr. 2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/019) ietvaros atradīsies komandējumā Frankfurtē pie Mainas (Vācijā), lai apmeklētu izstādi „EuroMould 2011”. Lasīt vairāk

VSRC vadošais pētnieks piedalās Krievijas – Latvijas starpvaldību komisijas darba grupas sēdē


                                                                                                                              No 28.11. līdz 01.12. Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūta „Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs” vadošais pētnieks Manfrēds Šneps – Šneppe projekta „Satelīttehnoloģiju pētījumu starptautiskās konkurētspējas un kapacitātes palielināšana” (SATTEH, Nr. 2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/019) ietvaros atradīsies komandējumā Maskavā (Krievijā), lai piedalītos Krievijas – Latvijas starpvaldību komisijas darba grupas sēdē ar referātu par projektu „Māju automatizācijas sistēmu izstrāde un ražošana”. Lasīt vairāk

Projekts „Skills Centre” izstādē “TechIndustry 2011″

No 2011.gada 24 novembra līdz 2011.gada 26. novembrim Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. EU 34764 “Latvijas un Igaunijas mehatronikas sektora konkurētspējas paaugstināšana, izveidojot produktu attīstības apmācības Prasmju centru (Skills Centre)” ietvaros Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūta „Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs” (IZI VSRC) Prasmju centra vadītājs, pētnieks Egils Vītols, projekta koordinatore, pētniece Inga Vanaga, tehniķis Andris Siliņš prezentēs institūtā pieejamās tehnoloģijas ikgadējā starptautiskajā mašīnbūves, metālapstrādes, automatizācijas, elektronikas, elektrotehnikas, instrumentu un jauno tehnoloģiju izstādē "TechIndustry 2011", kas notiek Rīgā BT1 izstāžu centrā Ķīpsalā. Lasīt vairāk

Projekta plānošanas un rezultātu apspriedes seminārs

2011. gada 25. un 26. novembrī Kuldīgas novada, Snēpeles pagasta viesu namā „Mazsālijas” notiks projekta „Uz Zemes Mākslīgo Pavadoņu (ZMP) attiecināmu signālu uztveršanas, raidīšanas un apstrādes tehnoloģijas” darba plānošanas un rezultātu apspriedes seminārs. Lasīt vairāk

Latvijas zinātnei – pasaules līmeņa iekārtas un aparatūra

Š.g. 14.novembrī Izglītības un zinātnes ministrijas veidotā vērtēšanas komisija sniedza atbalstu projektam IKSA-CENTRS, kas paredz veidot augstvērtīgu infrastruktūras bāzi un Kosmisko datu apstrādes centru zinātnisko pētījumu veikšanai informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju (IKST) nozarē. Lasīt vairāk

Ziemeļu korpuss nodots ekspluatācijā

Vienošanās Nr.2010/0108/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/014

Eiropas Reģionālās attīstības fonda ietvara projekta "Ventspils Augstskolas Informācijas tehnoloģiju fakultātes studiju programmu realizēšanai nepieciešamās infrastruktūras modernizēšana" realizēšana tikpat kā noslēgusies. 25.oktobrī objekts, Ventspils Augstskolas Ziemeļu korpuss, tika nodots ekspluatācijā. Lasīt vairāk