Pētniecības aktualitātes

Novērojumi Ventspils Augstskolas ”Ventspils Starptautiskajā radioastronomijas centrā”

IMG_7949_555_web

Ventspils Augstskolas (VeA) Inženierzinātņu institūts “Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs” (VSRC) sākot no oktobra īstenoja nozīmīgus novērojumus ar atjaunoto RT-32 radioteleskopa antenu.

Ar modernizēto RT- 32 antenu tika veikti novērojumi dažādās frekvencēs – 1.6 GHz, 5GHz, 6.7GHz un 8.4 GHz. Atkarībā no novērojuma veida un frekvences, vērojumos vienlaicīgi piedalījās no 10 līdz 20 radioteleskopu antenām dažādās pasaules vietās, arī Irbenē.

Kopumā tika veikti 16 eksperimenti 124 stundās, iegūstot un apkopojot lielu daudzumu datu – 30 terabaitu (TB). Pirmo reizi JIVE – ERIC (Ļoti garas bāzes interferometrijas kopinstitūts kā Eiropas pētniecības infrastruktūras konsorcijs) apstiprināja VeA VSRC datu kvalitāti , tādējādi novērojumos iegūtā informācija nonāca pasaules zinātnieku apritē.

Veiktie novērojumi visās frekvenču joslās bija sekmīgi, apliecinot atjaunotās RT-32 antenas gatavību piedalīties pētījumos un iekļauties Eiropas radioteleskopu tīklā. Irbenes radioteleskopu komplekss ir atzīmēts kopējā radioteleskopu vispasaules kartē (apzīmējums Ir, http://www.evlbi.org/intro/evn_map.png).

VeA VSRC Irbenes radioteleskopu kompleksa modernizācija veikta projekta IKSA-CENTRS ietvaros. Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūta “Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs” aktivitāšu daļas kopējais finansējums ir 7,674 milj. eiro, t.sk. ERAF līdzfinansējums 6,852 milj. eiro, Ventspils pilsētas pašvaldības līdzfinansējums 0,152 milj. eiro apmērā un valsts budžeta līdzfinansējums 0,255 milj. eiro.

 

 

Ventspils Augstskola pabeidz ERAF līdzfinansēta projekta realizāciju

Logo

Projekts “Ventspils Augstskolas starptautiskās sadarbības un zinātnes izcilības attīstība” tika ieviests darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1. prioritātes „Zinātne un inovācijas” 2.1.1. pasākuma „Zinātne, pētniecība un attīstība” 2.1.1.2. aktivitātes „Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās” ietvaros. Tā kopējās izmaksas ir 80 397 eiro un tās finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Līgums Nr. 2015/0013/2DP/2.1.12.0/14/APIA/IAA/008 par projekta ieviešanu tika parakstīts šā gada martā, bet darbs pie projekta ieviešanas tika uzsākts jau gada sākumā. Projekta realizācija pabeigta 30. novembrī Lasīt vairāk

Atklātās prezentācijas

researcher-desktop (1)

Ventspils Augstskola izsludinātajā konkursā uz divām IZI VSRC vadošo pētnieku vietām astronomijas nozarē, astrofizikas un fundamentālās astronomijas apakšnozarē pieteikušies divi pretendenti: Dr.phys. Dmitrijs Bezrukovs un Dr.phys. Juris Kalvāns.

Trešdien, 2. decembrī, plkst. 11:00 D407 auditorijā notiks atklātās prezentācijas par viņu līdzšinējās zinātniskās darbības rezultātiem un nākotnes iecerēm.

Ventspils Augstskola pabeigusi īstenot nozīmīgu pētījumu

IMG_7950_555_web

Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūta „Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs” (VSRC) veiktā pētījuma „Antenu uzvadīšanas sistēmas precizitātes optimizācijas pētījumi balstīti uz VSRC Irbenes radioteleskopu kompleksa tehnisko bāzi” mērķis bija komersantu konkurētspējas paaugstināšana, veicinot pētniecības un rūpniecības sektoru sadarbību rūpniecisko pētījumu, jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības projektu īstenošanā. Lasīt vairāk

Ventspils Augstskola izstrādā pētniecības programmas projektu

IMG_7003_555_web

Uzsākot jauno mācību gadu, Ventspils Augstskola (VeA) ir paveikusi nozīmīgu darbu savas konkurētspējas un zinātniskās izcilības uzlabošanā. Ir noslēdzies svarīgs posms VeA attīstības stratēģijas un pētniecības programmas izstrādē – izstrādāts pētniecības programmas projekts, kuru vērtēs starptautiskie eksperti. Dokumenti ir izstrādāti Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) projekta “Ventspils Augstskolas kā zinātniskas institūcijas ekselences un kapacitātes stiprināšana” ietvaros. Lasīt vairāk

Pētījuma „Antenu uzvadīšanas sistēmas precizitātes optimizācijas pētījumi balstīti uz VSRC Irbenes radioteleskopu kompleksa tehnisko bāzi” aktualitātes

Pētījums „Antenu uzvadīšanas sistēmas precizitātes optimizācijas pētījumi balstīti uz VSRC Irbenes radioteleskopu kompleksa tehnisko bāzi” tiek īstenots darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1.2.1.1. apakšaktivitātes „Kompetences centri” ietvaros. Aktivitātes mērķis ir komersantu konkurētspējas paaugstināšana, veicinot pētniecības un rūpniecības sektoru sadarbību rūpniecisko pētījumu, jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības projektu īstenošanā. Lasīt vairāk

Ventspils Augstskola iesniedz “Horizon 2020” projektu

horizon_2020

Projekts “Ventspils Augstskolas starptautiskās sadarbības un zinātnes izcilības attīstība” tiek ieviests darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1. prioritātes „Zinātne un inovācijas” 2.1.1. pasākuma „Zinātne, pētniecība un attīstība” 2.1.1.2. aktivitātes „Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās”. Tā kopējās izmaksas ir 80 397 eiro un tās finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Līgums Nr. 2015/0013/2DP/2.1.12.0/14/APIA/IAA/008 par projekta ieviešanu tika parakstīts šā gada martā, bet darbs pie projekta ieviešanas tika uzsākts jau gada sākumā. Projektu plānots pabeigt līdz š.g.30.novembrim. Lasīt vairāk

Ventspils Augstskola iesniedz “Horizon 2020” projektu

horizon_2020

Projekts “Ventspils Augstskolas starptautiskās sadarbības un zinātnes izcilības attīstība” tiek ieviests darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1. prioritātes „Zinātne un inovācijas” 2.1.1. pasākuma „Zinātne, pētniecība un attīstība” 2.1.1.2. aktivitātes „Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās”. Tā kopējās izmaksas ir 80 397 eiro un tās finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Līgums Nr. 2015/0013/2DP/2.1.12.0/14/APIA/IAA/008 par projekta ieviešanu tika parakstīts šā gada martā, bet darbs pie projekta ieviešanas tika uzsākts jau gada sākumā. Projektu plānots pabeigt līdz š.g.30.novembrim. Lasīt vairāk

Ieguvumi no konferences apmeklējuma

Foto_EMBC konf_Janis un Gundars

Komandējuma ietvaros tika apmeklēta lielākā biomedicīnas un inženierijas konference “IEEE Engineering in Medicine and Biology Society”, kurā piedalījās 2500 dalībnieku no visas pasaules valstīm. Lasīt vairāk

Dalība 37. gadskārtējā starptautiskā konferencē “IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBS)”

Pētījums: „Bezvadu sensoru izstrāde tālaprūpes pakalpojumu nodrošināšanai personām ar ierobežotām funkcionālām spējām” / KC4
(Projekta Nr. L-KC-11-0006)

Pētījuma vadītājs – vadošais pētnieks Jānis Hofmanis un pētnieks Gundars Korāts no 2015. gada 24. augusta līdz 2015.gada 29. augustam piedalīsies 37. gadskārtējā starptautiskā konferencē "IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBS)", kas norisināsies Milānā, Itālijā ar ziņojumu "Fall detection algorithm in energy efficient multistate sensor system".