Ziņas

Ventspils Augstskolas pārstāvis piedalās studiju programmas licencēšanā

bertulis

Ventspils Augstskolas Studentu padomes pārstāvis Mārtiņš Bērtulis no Latvijas Studentu apvienības tika izvirzīts kā novērotājs licencēšanas vizītē Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolā (ISMA).

Latvijas Studentu apvienība balsojumā iecēla M. Bērtuli novērotāja statusā un devās vērtēt ISMA studiju programmu. Sāumā M. Bērtulis esot iepazīstināts ar Gunti Arnicātnu no Latvijas Universitātes un tad ISMA vadība prezentējusi augstskolu, studiju programmas un studiju iespējas tajā. Pēc tam studiju programmas direktors prezentēja licencējamo studiju programmu un tika diskutēts par tās iespējamajiem uzlabojumiem, kā arī riska faktoriem, kurus būtu vēlams novērst. Tālāk licencēšanas komisija devās apskatīt pašu augstskolu, tās infrastruktūru un apciemoja uzņēmumu, kurā visbiežāk praksi iziet ISMA studenti, notika tikšanās ar Studentu padomi, pasniedzējiem un tika apspriestas lietas, kuras augstskolā kopumā būtu jāsakārto un jāuzlabo. Mārtiņš Bērtulis uzskata, ka tā bijusi lieliska iespēja iegūt jaunu pieredzi un iepazīties ar cilvēkiem, kā arī saprast, kā tiek veidotas studiju programmas un kā tiek formēti dokumenti.

VeA pārstāvji piedalījās izstādē „Starptautiskās izglītības dienas 2014”

20140927_111540

Ventspils Augstskolas mācību prorektors Kārlis Krēsliņs un ārējo sakaru daļas pārstāve Zane Vrubļevska piedalījās izstādē „Starptautiskās izglītības dienas 2014”, kur tikās ar augstskolu pārstāvjiem un „China Scholarship council” pārstāvjiem. Lasīt vairāk

Kompetences centra aktualitātes

23 - Irbene_07.07.2011._I.Kantmane

Pētījums „Antenu uzvadīšanas sistēmas precizitātes optimizācijas pētījumi balstīti uz VSRC Irbenes radioteleskopu kompleksa tehnisko bāzi” tiek īstenots darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1.2.1.1. apakšaktivitātes „Kompetences centri” ietvaros. Aktivitātes mērķis ir komersantu konkurētspējas paaugstināšana, veicinot pētniecības un rūpniecības sektoru sadarbību rūpniecisko pētījumu, jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības projektu īstenošanā. Lasīt vairāk

Rektore piedalījās Ministru prezidentes L.Straujumas padomē

LATVIJAS KARTE 
LATVIJAS EIROPAS KAROGI

Ventspils Augstskolas rektore Gita Rēvalde piedalījās Ministru prezidentes Laimdotas Straujumas stratēģiskās padomes sēdē, kurā Izglītības un zinātnes ministrija prezentēja „Zinātnes, tehnoloģiju attīstības un inovācijas pamatnostādņu plānu”. Lasīt vairāk

VeA pārstāvji apmeklēja konferenci „Jauns augstākās izglītības finansēšanas modelis Latvijā”

banka

Ventspils Augstskolas pārstāvji Marina Mekša un Aivars Stankevičs 24. septembrī piedalījās Izglītības un zinātnes ministrijas rīkotajā konferencē „Jauns augstākās izglītības finansēšanas modelis Latvijā” . Lasīt vairāk

Atrokot kabeli, rada zaudējumus

2014-09-17 11.36.53

Ventspils Augstskolas (VeA) Inženierzinātņu institūta „Ventspils Startptautiskais radioastronomijas centrs” (VSRC) darbinieki, veicot VeA optiskā kabeļa pārbaudi, konstatēja, ka Ventspils – Kolkas šosejas 6.km pirms pagrieziena uz Pīpiķiem ir norakts grunts virsējais smilšu slānis, atsedzot optisko kabeli, kaut arī ir optiskā kabeļa norādes, līdz ar to radot materiālus zaudējumus VeA.  Lasīt vairāk

Pirmais koncerts jaunā sastāvā

dzirnavas

27. septembrī paredzēts jauniešu tautas deju kolektīva "Strautuguns" pirmais koncerts jaunajā mācību gadā. Šis būs īpašs "Strautuguns" koncerts, jo tajā uzstāsies arī jaunās sezonas dalībnieki, kuri rekordīsā laikā apguvuši "Ķirbju festivālam" sarūpēto repertuāru un ir godam gatavi pārstāvēt savu augstskolu. Šogad "Strautuguns" jauniešu grupā dejo 19 VeA studenti, 5 absolventi un 6 citu Ventspils un novada skolu audzēkņi. Lasīt vairāk

Start Strong seminārs Ventspils Augstskolā

liiid

Šovasar ASV vēstniecība Latvijas studentiem organizē 2 dienu karjeras attīstības programmu Start Strong. Programma jau ir viesojusies vairākās Latvijas pilsētās un saņēmus labas atsauksmes gan no pasniedzējiem, gan studentiem, gan jaunajiem uzņēmējiem. Ventspilī Start Strong programmā iespējams piedalīties no 26. –  27. septembrim, semināra dalībnieki saņems sertifikātus un dalība seminārā ir bezmaksas. Lasīt vairāk

Eiropas Sociālā fonda (ESF) mērķstipendijas saņēmēji – Ventspils Augstskolas doktoranti atskaitās par pusgadā paveikto

2014.gada 16.septembrī notika ESF mērķstipendiju piešķiršanas komisijas kārtējā sēde, kurā tika izskatīti VeA doktorantu Silgas Sviķes un Aivara Timofejeva pusgada pārskati. Komisijas priekšsēdētājs ir mācību prorektora p.i. Kārlis Krēsliņš, priekšsēdētāja vietniece – zinātņu prorektora p.i. Dace Štefenberga, komisijā līdzdarbojas Ekonomikas un pārvaldības fakultātes dekāns, profesors, doktora studiju programmas "Biznesa vadība" direktors Sergejs Hiļkevičs, Tulkošanas studiju fakultātes dekāne, asociētā profesore Valda Rudziša, kā arī doktora studiju programmas „Valodniecība” direktore, asociētā profesore Valda Rudziša. Lasīt vairāk

Kompetences centra pētījumu projekta dalībnieki piedalīsies starptautiskā konferencē Tartu, Igaunijā

H_waterfall_full_pass

Šī gada 22. – 24. septembrī Igaunijas pilsētā Tartu, Tartu Observatorijā notiks starptautiskā konference „Tartu Conference on Space Science and Technology”, 3rd Baltic Applied Astroinformatics and Space Data Processing Conference (BAASP), kurā aktīvi piedalīsies Kompetences centra pētījumu projekta „Pētījumi satelītu signālu uztveršanas, moderno telekomunikāciju un mazo satelītu konstelāciju pakešdatu tīklu tehnoloģijās” dalībnieki – vadošie pētnieki Dr.phys. M.Ēlerts, Dr.phys. J.Trokšs, zinātniskie asistenti E.Briede, R.Trops, J.Šate, J.Dalbiņš, M.Bleiders un I.Kozlova. Kopā ar līdzautoriem sagatavotos ziņojumus par veikto pētījumu rezultātiem prezentēs projekta uzdevumu izpildē iesaistītie jaunie zinātniskie asistenti – Mārcis Bleiders, Jānis Dalbiņš un Roberts Trops. Lasīt vairāk