Klausītāji

Ja Tev ir vidējā vai augstākā izglītība un vēlme apgūt Tevi interesējošus vai nepieciešamus studiju kursus, mēs piedāvājam iespēju klausītāja statusā apmeklēt VeA  nodarbības gan pamatstudijās, gan maģistra studijās, kārtot pārbaudījumus, iegūt novērtējumu un pēc kursu veiksmīgas apguves saņemt VeA sertifikātu.

1. Reģistrācija tiek uzsākta katra semestra pirmajā dienā līdz studiju kursa trešajai nodarbībai vai noteiktam datumam.

2. Reģistrācijas laikā dodies uz VeA Mūžizglītības centru, saņem un aizpildi reģistrācijas veidlapu.

3. Ja Tev ir visa nepieciešamā informācija, izdrukā klausītāja reģistrācijas veidlapu (pielikumā) un aizpildi to.

4. Ar reģistrācijas veidlapu dodies uz fakultāti, kura nodrošina kursu docēšanu (vadīšanu), pie dekāna un/vai studiju programmu vadītāja, lai saskaņotu studiju kursu apguvi.

5. Pēc tam VeA Mūžizglītības centrā iesniedz saskaņoto reģistrācijas veidlapu un noslēdz klausītāju līgumu ar VeA par studiju kursu apguvi.

6. 3 (trīs) darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas ar pārskaitījumu Tev jāsamaksā par kursu apguvi.

Informācija par klausītāju statusu un par pieteikšanos

Ekonomikas un pārvaldības fakultātes studiju kursu piedāvājums

Pieteikšanās klausītāja statusam Ekonomikas un pārvaldības fakultātes kursiem (Pavasara semestris) – ŠEIT.

Tulkošanas studiju fakultātes studiju kursu piedāvājums

Pieteikšanās klausītāja statusam Tulkošanas studiju fakultātes kursiem (Pavasara semestris) – ŠEIT.

Informācijas tehnoloģiju fakultātes studiju kursu piedāvājums

Pieteikšanās klausītāja statusam Informācijas tehnoloģiju fakultātes bakalaura studiju programmas “Datorzinātnes” kursiem (Pavasara semestris) – ŠEIT

Pieteikšanās klausītāja statusam Informācijas tehnoloģiju fakultātes bakalaura studiju programmas “Elektronika” kursiem (Pavasara semestris) - ŠEIT

Pieteikšanās klausītāja statusam Informācijas tehnoloģiju fakultātes pirmā līmeņa augstākās izglītības studiju programmas “Programmēšanas speciālists” kursiem (Pavasara semestris) - ŠEIT

Maksa studiju kursu klausītājiem par vienu kredītpunktu:

1. pamatstudiju programmās – 40.00 EUR

2. maģistra studiju programmās – 45.00 EUR