Infrastruktūra

Mūžizglītības centra piedāvātā apmācība norisinās Ventspils Augstskolas telpās:

  • 2 amfiteātra tipa auditorijas ar 187 un 130 sēdvietām

  • 6 datortelpas: 4 telpas ar 30 – 36 datoriem un 2 telpas ar 12 – 16 datoriem
  • Auditorijas augstskolas A, B un D korpusos ar 15, 30, 50 un 70 sēdvietām
  • Multimediju laboratorija – paredzēta, lai izmantojot modernās tehnoloģijas, nodrošinātu iedzīvotājiem pēc iespējas kvalitatīvākus un interesantākus kursus kultūrizglītībā – mūzikas vēsturē, mākslas vēsturē, kino vēsturē un citos virzienos

 

 
  • Datorlaboratorija – 15 aprīkotas darba vietas paredzētas datorprasmju apgūšanai Ventspils pilsētas un Kurzemes iedzīvotājiem valodu apguvē, uzņēmējdarbībā un citās jomās
  • Inženierapmācības laboratorija – inžnierprasmju apmācības laboratorijas iekārtas un programmatūra: MASTERCAM akadēmiskās licences (7 gab.), 7 datorizētas darba vietas, CNC (ciparu vadības) darba galds ar nepieciešamo papildus aprīkojumu, 3D rokas lāzerskeneris (vienīgais Latvijā un Baltijā)

 

 
  • Interaktīva uzņēmēju apmācības auditorija ar moderni aprīkotām tehnoloģijām (plānota 2013. gada februārī)

Ventspils Augstskolas Mūžizglītības centra infrastruktūra tapusi pateicoties projektam „Mūžizglītības pārrobežu kapacitātes paaugstināšanas”/5L
No LLII-102 tiek daļēji finansēts no Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa „Eiropas Teritoriālā sadarbība” Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas.