Kā veikt apmaksu

Visērtāk kursus apmaksāt ir ar internetbankas starpniecību. Visizdevīgāk ir norēķināties par kursiem uzreiz pilnā apmērā, bet klientu ērtības labad iespējams maksājumu veikt arī pa daļām.

Mūsu rekvizīti: Ventspils Augstskola
PVN maks. reģ. nr. 90000362426
Adrese: Inženieru iela 101, Ventspils
Valsts kase, kods TRELLV22 Konts: LV98TREL9150147077904
Papildus norādīt: “Par kursiem EKK 21359”, savu vārdu, uzvārdu un izvēlētā kursa nosaukumu.