Valodu kursi

„Manas valodas robežas ir manas pasaules robežas.”
- Ludvigs Vitgenštains

Laikā, kad arvien vairāk valstu robežu top atvērtas gan brīvai ceļošanai, gan strādāšanai ārvalstīs, valodu zināšanas ir kļuvušas tik vērtīgas kā nekad agrāk. Paplašināt savas valodu robežas var vienmēr, tāpēc Ventspils Augstskolas Mūžizglītības centrā pasniedzēji no valstī labākās tulku un tulkotāju fakultātes piedāvā valodu apmācības visu vecumu interesentiem ar dažādām priekšzināšanām. Ņemot vērā Eiropas pamatnostādnes, Mūžizglītības centrā apgūstamie valodu līmeņi (no A1 līdz pat C2) pielīdzināti Eiropas kopīgajiem pamatnostādņu līmeņiem, tāpēc iegūto sertifikātu iespējams izmantot visā Eiropā.

Mācoties pie mums iegūsiet gan Latvijas, gan Eiropas kredītpunktus (ECTS) atbilstoši mācību stundu skaitam. Tas palīdzēs vienādi novērtēt mācību apjomu, jo ECTS atpazīst visā Eiropā.

Vairāk par Eiropas valodu prasmju līmeņiem un valodu pasi šeit: