Ar priekšzināšanām

Ja Jums jau ir priekšzināšanas kādā no svešvalodām, aicinām nostiprināt un padziļināt savas zināšanas, apmeklējot valodu kursus sākot no B1 līdz pat C2 līmenim. Jūs varat noteikt savu pašreizējo zināšanu līmeni patstāvīgi, izmantojot pašnovērtējuma tabulu, ko izstrādājusi Eiropas Padome.

Valodu prasmes līmeņi A1 un A2 atbilst pamatlīmenim, B1 un B2 – vidējam līmenim, un C1 un C2 – augstākajam līmenim. Ja ir šaubas par svešvalodas zināšanu līmeni, aicinām sazināties ar mums un mēs palīdzēsim noteikt zināšanu līmeni, kā arī izvēlēties Jums piemērotāko kursu.

Mūžizglītības centrs

Tālr.: +371 63629650, +371 27738823, e-pasts: mic@venta.lv

Adrese: D korpuss 1.stāvs 105.kabinets

Piedāvājam arī apgūt svešvalodu ar ievirzi kāda konkrētā jomā, piemēram, uzņēmējdarbībā. Ar aktuālajiem piedāvājumiem vienmēr varat iepazīties sadaļā Aktualitātes.

B1 – C2 līmenim piedāvājam šādus valodu kursus:

  • Angļu valoda
  • Vācu valoda
  • Krievu valoda
  • Biznesa angļu valoda
  ___________________________________________________________________________________________________

Angļu valoda

Mācību kursa mērķis ir pilnveidot Jūsu angļu valodu, lai būtu iespējams turpināt to apgūt augstākā līmenī, papildināt zināšanas par skaņu veidošanas mehānismu, valodas struktūru, pakāpeniski papildinot tās ar gramatikas jēdzieniem. Attīstīt prasmes, lai pielietotu apgūto vārdu krājumu dažādās situācijās.

Programmas ilgums 60 akad.stundas, 6 ECTS
Nepieciešamais zināšanu līmenis B1vai B2
Maksa 215 EUR*
Dokuments, kas apliecina izglītības programmas apguvi VeA sertifikāts
Nodarbību laiki Notiek pieteikšanās. Lūdzu, sazinieties ar mums!
 

Veiksmīgi pabeidzot mācību kursu un sekmīgi nokārtojot noslēguma pārbaudes darbu, Jūs saņemsiet Ventspils Augstskolas sertifikātu, kas apliecinās izglītības programmā iegūtu valodu prasmes līmeni, kā arī iegūsiet visā Eiropā atpazīstamos kredītpunktus ECTS.

 

Pieteikties kursiem!

Klientu atsauksmes:

Elita Ādama: „Noderēja nedaudz brīvajā biznesā, tieši tūrisma sfērā, jo bija nelielas saistības ar ārzemniekiem”.

Agnese Zenfa: „Kursi patika, pasniedzēji bija ļoti jauki. Līdz šim nav nācies izmantot šīs zināšanas dzīvē, bet varbūt būs kāda izdevība nākotnē. Mācījos galvenokārt priekš sevis”.

Anonīms: “Neskatoties uz savu 55 g. vecumu un samērā ilgstošām apmācībām gan skolās, gan dažādos kursos, šajos kursos ieguvu ļoti daudz. Pirmkārt, jau gramatikā un teikumu uzbūvē, kura man iepriekš bija pilnīgi tumša bilde.”

Anonīms: “Kurss bija intensīvs, kas ir labi. Jo neatļauj atslābt, jāatkārto un jāmācas katru dienu, kas deva rezultātu. Kurss kopumā bija ļoti interesants. Paldies!”

Anonīms: “Man ļoti patika šie kursi. Kursi bija kvalitatīvi.”

Anonīms: “Bija patīkami iegūt jaunas zināšanas, kā arī uzlabot esošās. Kursa noslēgumā esmu ieguvis sapratni par angļu valodas gramatiku. Liels paldies, esmu apmierināts ar kursa pasniegšanu!”

Jautājumu gadījumā sazinieties ar mums!

Tālr.: +371 63628650, +371 27738823, e-pasts sergejs.zikovs@venta.lv

  __________________________________________________________________________________________________

Vācu valoda

Mācību programmas mērķis ir pilnveidot un padziļināt Jūsu vācu valodas zināšanas, lai Jūs orientētos ikdienas situācijās, prastu uzdot jautājumus, sniegt atbildes, uztvert un izprast tekstus. Kursa ietvaros tiek pilnveidotas vācu valodas zināšanas, veidota izpratne par vācu valodu, papildinātas zināšanas par skaņu veidošanas mehānismu, valodas struktūru, pakāpeniski papildinot tās ar gramatikas jēdzieniem.

Programmas ilgums 60 akad.stundas, 6 ECTS
Nepieciešamais zināšanu līmenis B1 vai B2
Maksa 215 EUR*
Dokuments, kas apliecina izglītības programmas apguvi VeA sertifikāts
Nodarbību laiki Notiek pieteikšanās. Lūdzu, sazinieties ar mums!
     

Veiksmīgi pabeidzot mācību kursu un sekmīgi nokārtojot noslēguma pārbaudes darbu, Jūs saņemsiet Ventspils Augstskolas sertifikātu, kas apliecinās izglītības programmā iegūtu valodu prasmes līmeni, kā arī iegūsiet visā Eiropā atpazīstamos kredītpunktus ECTS.

 

Pieteikties kursiem!

Jautājumu gadījumā sazinieties ar mums! Tālr.: +371 63628650, +371 27738823, e-pasts sergejs.zikovs@venta.lv

___________________________________________________________________________________________________

Krievu valoda

Mācību kursa mērķis ir uzlabot Jūsu krievu valodas prasmes līmeni, kā arī palīdzēt iegūt attiecīgam līmenim atbilstošas zināšanas par krievu valodas lingvistisku un sociokultūru. Krievu valodas kā svešvalodas apguves principi balstās uz svešvalodu apguves līmeņu sistēmu, kas izstrādāta Sanktpēterburgas un Maskavas Universitātē un pielīdzināta Eiropas un Kembridžas valodas prasmes un apguves līmeņu sistēmai: Independent User (B-1, B-2), krievu valodā „Самостоятельное владение языком (ТРКИ-1, ТРКИ-2)”; Proficient User (C-1, C-2), krievu valodā „Свободное владение языком (ТРКИ -3, ТРКИ-4)”.

Programmas ilgums 60 akad.stundas, 6 ECTS
Nepieciešamais zināšanu līmenis B1 vai B2
Maksa 220 EUR*
Dokuments, kas apliecina izglītības programmas apguvi VeA sertifikāts
Nodarbību laiki Notiek pieteikšanās. Lūdzu, sazinieties ar mums!
 

 

Veiksmīgi pabeidzot mācību kursu un sekmīgi nokārtojot noslēguma pārbaudes darbu, Jūs saņemsiet Ventspils Augstskolas sertifikātu, kas apliecinās izglītības programmā iegūtu valodu prasmes līmeni, kā arī iegūsiet visā Eiropā atpazīstamos kredītpunktus ECTS.

Pieteikties kursiem!

Jautājumu gadījumā sazinieties ar mums! Tālr.: +371 63628650, +371 27738823, e-pasts sergejs.zikovs@venta.lv

___________________________________________________________________________________________________

Biznesa angļu valoda

Biznesa angļu valodas zināšana ir svarīgs noteikums, lai gūtu panākumus biznesā. Cilvēki, kuri vēlas nodarboties ar biznesu jau starptautiskā līmenī ir jāprot profesionāli un pārliecinoši izteikties angļu valodā.

Galvenā uzmanība tiks veltīta sarunvalodas iemaņu pilnveidošanai un nostiprināšanai, plaši pielietojot biznesa valodas terminoloģiju. Ikdienā pielietojamā sarunvalodas apguvei tiks bagātināta ar situācijām no biznesa dzīves. Vārdu krājuma papildināšana un paplašināšana tiks veikta ar dažādu vingrinājumu un starptautiskā menedžmenta problēmsituāciju analīzes palīdzību.

Mērķis: kursa mērķis ir apgūt lietišķās saziņas prasmes konkrētās darījumu situācijās, apgūt konkrētas jomas terminoloģiju  un tās pielietojumu praksē, kā arī atkārtot valodas leksisko, gramatisko un strukturālo uzbūvi.

Programmas ilgums 32 akad.stundas, 3 ECTS
Nepieciešamais zināšanu līmenis B1-B2
Maksa
Dokuments, kas apliecina izglītības programmas apguvi VeA sertifikāts
Nodarbību laiki Notiek pieteikšanās. Lūdzu, sazinieties ar mums!

Jautājumu gadījumā sazinieties ar mums! Tālr.: +371 63628650, +371 27738823, e-pasts sergejs.zikovs@venta.lv