Iesācējiem

Apgūt jaunu svešvalodu ir gan aizraujoši, gan arī jauns izaicinājums. Mūsu pasniedzēji, no kuriem daudzi ikdienā sagatavo tulkus un tulkotājus, kas pēc tam dodas strādāt, piemēram, uz tulkošanas birojiem vai Eiropas institūcijām, nepiespiestā gaisotnē palīdzēs apgūt Jūsu izvēlētās valodas pamatus. A1 un A2 līmenim piedāvājam šādu valodu kursus:

Angļu valoda Vācu valoda Franču valoda Krievu valoda Spāņu valoda Lietuviešu valoda

Angļu valoda

Angļu valoda ir dzimtā valoda aptuveni no 309 līdz 400 miljoniem cilvēku, un pēc šī rādītāja tā ir trešā lielākā valodā pasaulē. Mūsdienās angļu valoda ir kļuvusi par lingua franca un, saskaitot visus šīs valodas pratējus, tā ir visizplatītākā valoda pasaulē un bieži tiek izmantota kā starptautiska saziņas valoda. Apgūstot angļu valodu Jums atvērsies durvis uz visiem kontinentiem, kā arī piekļūsiet neierobežotiem informācijas avotiem jebkurā Jums vajadzīgajā jomā.

Programmas apjoms 60 akad. stundas, 6 ECTS
Līmenis A1 vai A2
Maksa 215 EUR*
Dokuments, kas apliecina izglītības programmas apguvi VeA sertifikāts
Nodarbību laiki Tiks norunāti iepazīšanās lekcijā īsi pirms kursu sākuma
 

* Turpinot mācības uzreiz pēc A1 līmeņa, A2 līmenim – atlaide.

Mācību kurss paredzēts cilvēkiem bez angļu valodas priekšzināšanām vai ar pavisam nelielām zināšanām. Novērtē savas zināšanas ar Eiropas valodu pašnovērtējuma tabulu.

Veiksmīgi pabeidzot mācību kursu un sekmīgi nokārtojot noslēguma pārbaudes darbu, Jūs saņemsiet Ventspils Augstskolas sertifikātu, kas apliecinās izglītības programmā iegūtu valodu prasmes līmeni, kā arī iegūsiet visā Eiropā atpazīstamos kredītpunktus ECTS.

Pieteikties kursiem!

Jautājumu gadījumā sazinieties ar mums! Tālr.: +371 63629650, +371 27738823, e-pasts sergejs.zikovs@venta.lv

______________________________________________________________________________________________

Vācu valoda

Vācu valoda ir viena no visizplatītākajām valodām pasaulē, īpaši centrālajā Eiropā. Vācu valoda līdztekus angļu un franču ir arī ES institūciju darba valoda. Apgūstot vācu valodu paplašināsiet savas iespējas veidot biznesa kontaktus ar Vācijas uzņēmumiem, kas visā pasaulē ir pazīstami ar savu ražošanas kvalitāti. Tāpat vācu valodas zināšanas palīdzēs apgūt arī citas tai radniecīgas valodas, piemēram, norvēģu, holandiešu, zviedru un dāņu.

Programmas apjoms 60 akad. stundas, 6 ECTS
Līmenis A1 vai A2
Maksa 215 EUR*
Dokuments, kas apliecina izglītības programmas apguvi VeA sertifikāts
Kursu sākums Notiek pieteikšanās. Lūdzu, sazinieties ar mums!

* Turpinot mācības uzreiz pēc A1 līmeņa, A2 līmenim – atlaide.

Mācību kurss paredzēts cilvēkiem bez vācu valodas priekšzināšanām vai ar pavisam nelielām zināšanām.  Novērtē savas zināšanas ar Eiropas valodu pašnovērtējuma tabulu.

Veiksmīgi pabeidzot mācību kursu un sekmīgi nokārtojot noslēguma pārbaudes darbu, Jūs saņemsiet Ventspils Augstskolas sertifikātu, kas apliecinās izglītības programmā iegūtu valodu prasmes līmeni, kā arī iegūsiet visā Eiropā atpazīstamos kredītpunktus ECTS.

Pieteikties kursiem!

Jautājumu gadījumā sazinieties ar mums! Tālr.: +371 63629650, +371 27738823, e-pasts sergejs.zikovs@venta.lv

______________________________________________________________________________________________

Arābu valoda iesācējiem

 

 

 

 

 

 

 

Programmas apjoms 60 akad. stundas
Līmenis A1 vai A2
Maksa 250 EUR
Dokuments, kas apliecina izglītības programmas apguvi VeA sertifikāts
Nodarbību laiki Notiek pieteikšanās. Lūdzu, sazinieties ar mums!

 

Kursu vadīs pasniedzējs no Marokas ELhidaoui Mahmoud.

KURSANITIEM NEPIECIEŠAMAS ANGĻU VALODAS ZINĀŠANAS!

 

Pirmā daļa

Ievads:

 1. Fakti par arābu valodu;
 2. Zinātņu valoda un civilizācija;
 3. Daudzveidība arābu sarunvalodā;
 4. Ģimene un sabiedrība.

Pēc pirmās daļas apguves, students būs spējīgs:

 1. saprast atšķirību starp to kā raksta un kā izrunā arābu burtus;
 2. spēt uztver un pareizi rakstīt diktēto tekstu;
 3. izmantojot iegūtās zināšanas spēt aprakstīt  apkārt esošos objektus un vidi;
 4. formulēt vienkāršus jautājumus;
 5. atbildēt uz vienkāršiem jautājumiem;
 6. veidot teikumus, ko izmanto ikdienas situācijās.

Zināšanas

Kurss ietver šādas zināšanu jomas:

 • alfabētu;
 • sasveicināšanās un iepazīšanās;
 • krāsas un skaitļus;
 • laiku, dienas un mēnešus;
 • laikapstākļus un gada laikus;
 • sociālo dzīvi un tās aktivitātes.

Otrā daļa

Pēc otrās daļas apguves, students būs spējīgs:

 1. spēt formulēt savu domu, lūgt pamatinformāciju, būt zinošam par galvenajiem arābu kultūras aspektiem un sociālo dzīvi;
 2. spēt pastāstīt par sevi, savu izglītību un ģimeni arābu valodā;
 3. saprast vienkāršus tekstus par zināmām tēmām;
 4. rakstīt vienkāršus tekstus par sevi.

Zināšanas

Otrā daļa ietver šādas tēmas :

 1. arābu kultūra, īpaši attiecināts uz;
 • ēšanas paradumi;
 • apģērbs un izturēšanās sabiedrībā.
 1. iepirkšanās;
 2. darbs;
 3. zvani un saziņa caur mobilo telefonu;
 4. tūristu piesaiste tuvajos austrumos.
  ______________________________________________________________________________________

Franču valoda

Šī romāņu valodu saimei piederošā tā dēvētā „mīlestības valoda” ir dzimtā 90 miljoniem cilvēku un otrā valoda 190 miljoniem cilvēku. Bez franču valodas nav iedomājams arī ES institūciju darbs, kur franču valoda ir viena no darba valodām. Tā tiek plaši izmantota ne tikai Eiropā, bet arī otrpus okeānam – Kanādā. Apgūstot franču valodu Jums pavērsies plašas iespējas ērti ceļot uz valstīm, kurās Franču valoda ir oficiālā, gan iespēja saistīt savu nākotni ar ES institūciju mītnes zemēm. Un galu galā, vai nav jauki pateikt „Es tevi mīlu” pasaulē atzītākajā „mīlestības valodā”?

Programmas apjoms 60 akad. stundas, 3 ECTS
Līmenis A1 vai A2
Maksa 230 EUR
Dokuments, kas apliecina izglītības programmas apguvi VeA sertifikāts
Nodarbību laiki Notiek pieteikšanās. Lūdzu, sazinieties ar mums!

 

 

Franču valodas īsais mācību kurss paredzēts cilvēkiem bez franču valodas priekšzināšanām vai ar pavisam nelielām zināšanām. Novērtē savas zināšanas ar Eiropas valodu pašnovērtējuma tabulu.

Kursā varēsiet iepazīties ar franču valodu un kultūru, apgūst franču valodas gramatikas un leksikas pamatus, kā arī iemācīsieties komunicēt sadzīves situācijās. Veiksmīgi pabeidzot mācību kursu un sekmīgi nokārtojot noslēguma pārbaudes darbu, Jūs saņemsiet Ventspils Augstskolas sertifikātu, kas apliecinās izglītības programmā iegūtu valodu prasmes līmeni, kā arī iegūsiet visā Eiropā atpazīstamos kredītpunktus ECTS.

Pieteikties kursiem!

Jautājumu gadījumā sazinieties ar mums! Tālr.: +371 63629650, +371 27738823, e-pasts sergejs.zikovs@venta.lv

______________________________________________________________________________________________

Krievu valoda

Krievu valoda ir dzimtā valoda aptuveni 164 miljoniem runātāju. Šo valodu labi pārvalda daudzu bijušo Padomju Savienības valstu iedzīvotāji. Šodien krievu valodai ir oficiālais status ANO, kā arī tā ir NVS darba valoda. Latvijā krievu valoda ir otrā otra izplatītākā valoda pēc iedzīvotāju skaita. Apgūstot krievu valodu Jums pavērsies plašas iespējas darba tirgū gan Latvijā, gan ārvalstīs.

Programmas apjoms 60 akad. stundas, 6 ECTS
Līmenis A1 vai A2
Maksa 220 EUR
Dokuments, kas apliecina izglītības programmas apguvi VeA sertifikāts
Nodarbību laiki Notiek pieteikšanās. Lūdzu, sazinieties ar mums!

 

Mācību kurss paredzēts cilvēkiem bez krievu valodas priekšzināšanām vai ar pavisam nelielām zināšanām. Novērtē savas zināšanas ar Eiropas valodu pašnovērtējuma tabulu.

Kursa nodarbības.

Veiksmīgi pabeidzot mācību kursu un sekmīgi nokārtojot noslēguma pārbaudes darbu, Jūs saņemsiet Ventspils Augstskolas sertifikātu, kas apliecinās izglītības programmā iegūtu valodu prasmes līmeni, kā arī iegūsiet visā Eiropā atpazīstamos kredītpunktus ECTS.

Pieteikties kursiem!

Jautājumu gadījumā sazinieties ar mums! Tālr.: +371 63629650, +371 27738823, e-pasts sergejs.zikovs@venta.lv

______________________________________________________________________________________________

Spāņu valoda

Spāņu valoda ir dzimtā aptuveni 406 miljoniem cilvēku, kas to padara par otro lielāko valodu aiz ķīniešu valodas. Spāņu valoda ir viena no Apvienoto Nāciju oficiālajām valodām, kā arī valsts valoda 21 valstī šaipus un viņpus okeānam. Spāņu valodu apgūt nav sarežģīti, toties tā paver durvis uz daudzu cilvēku sirdīm tās labskanības dēļ. Saulainā Spānija Tevi jau gaida!

Programmas apjoms 60 akad. stundas, 6 ECTS
Līmenis A1 vai A2
Maksa 230 EUR
Dokuments, kas apliecina izglītības programmas apguvi VeA sertifikāts
Nodarbību laiki Notiek pieteikšanās.Lūdzu, sazinieties ar mums!

Mācību kurss paredzēts cilvēkiem bez spāņu valodas priekšzināšanām vai ar pavisam nelielām zināšanām. Novērtē savas zināšanas ar Eiropas valodu pašnovērtējuma tabulu.

Kursa saturs piedāvā spāņu valodas pamatzināšanas (fonētisko sistēmu, gramatikas pamatus) un Spānijas kultūras pārskatu. Kursa laikā Jūs apgūsiet sarunvalodas iemaņas un iegūsiet izpratni par valodas struktūru, lai iegūtās zināšanas būtu pielietojamas reālās dzīves situācijās.

Veiksmīgi pabeidzot mācību kursu un sekmīgi nokārtojot noslēguma pārbaudes darbu, Jūs saņemsiet Ventspils Augstskolas sertifikātu, kas apliecinās izglītības programmā iegūtu valodu prasmes līmeni, kā arī iegūsiet visā Eiropā atpazīstamos kredītpunktus ECTS.

Pieteikties kursiem!

Jautājumu gadījumā sazinieties ar mums! Tālr.: +371 63629650, +371 27738823, e-pasts sergejs.zikovs@venta.lv

 

__________________________________________________________________________________

 

Lietuviešu valoda

Lietuviešu valoda ir viena no divām (otra ir latviešu valoda) joprojām dzīvajām baltu valodām, kuras veido atsevišķu apakšgrupu indoeiropiešu valodu saimē. Lietuviešu valoda tiek uzskatīta par vienu no vismazāk izmainītajām mūsdienās lietotajām indoeiropiešu valodām un tā ir apmēram tikpat veca kā sanskrits. Vistuvākā radniecība tai ir ar slāvu un ģermāņu valodu grupām.

 

 

Programmas apjoms 32 akad. stundas, 6 ECTS
Līmenis A1 vai A2
Maksa 150 EUR
Dokuments, kas apliecina izglītības programmas apguvi VeA sertifikāts
Nodarbību laiki Notiek pieteikšanās.Lūdzu, sazinieties ar mums!

 

 

Kursu tēmas:

Iepazīšanās

Ar sociokultūrālo vidi saistīti jautājumi

Ģimene, radniecība. Cilvēka raksturošana.

Pie galda. Ēdiens, trauki, galda piederumi.

Kafejnīcā, veikalā. Cenas. Ēdiena iepakojumi, mērvienības. Skaitļi.

Iztāstīt ceļu. Laiks: pulkstenis, mēneši, gadi. Ceļš. Vieta

Mājoklis. Mājokļa izīrēšana. Viesnīcas rezervēšana. Ērtības, krāsas. Materiāli.

Laika apstākli. Drēbes. Apavi. Aksesuāri. Pazīmes blakusteikumi.

Cilvēka izskats. Ķermeņa daļas. Veselība, pašsajūta.

Darbs. Dienas kārtība. Pasts. Banka.

Vaļasprieki. Uzaicināšana uz kino, izstādi, koncertu utml.

Kā apsveikt un novēlēt priecīgus svētkus, uzsaukt tostus, izteikt komplimentu,

uzrakstīt vēstuli. Svētki, tradīcijas.

__________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Jautājumu gadījumā sazinieties ar mums! Tālr.: +371 63629650, +371 27738823, e-pasts sergejs.zikovs@venta.lv