Fakultātes

Informācijas tehnoloģiju fakultāte

Dr. phys. Māris Ēlerts ITF dekāns

Tālr.: +371 63629654, e-pasts: maris.elerts@venta.lv

Kristīne Matule ITF Studiju administrēšanas speciāliste – lietvede

Tālr.: +371 63629654, e-pasts: itf@venta.lv

Ekonomikas un pārvaldības fakultāte

liene_resele
Dr. sc. administr. Liene Resele EPF dekāne

Tālr.: +371 63628303, e-pasts: liene.resele@venta.lv

Rūta Zvaigzne EPF Studiju administrēšanas speciāliste – lietvede

Tālr.: +371 63629653, e-pasts: epf@venta.lv

Tulkošanas studiju fakultāte

guntars_dreijers
Dr. philol. Guntars Dreijers TSF dekāns

Tālr.: +371 63629655, e-pasts: guntarsd@venta.lv

evija-juste-001
Evija Babrovska TSF Studiju administrēšanas speciāliste – lietvede

Tālr.: +371 63629655, e-pasts: tsf@venta.lv