Pārskati un ziņojumi

Amatpersonu atalgojums

Skatīt šeit.

Ventspils Augstskolas darbības pārskats

Darbība 2014.-2015. gadā (PDF)

Publiskie pārskati par zinātnisko darbību VeA

Skatīt šeit.

Pārskats par budžeta izpildi

2011 [.pdf]

2012 [.pdf]

2013 [.pdf ]

2014 [.pdf ]

2015 [pdf] [pdf]

Studiju virzienu pašnovērtējuma ziņojumi

Studiju virziena “Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne” pašnovērtējuma ziņojums šeit

Studiju virziena “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” pašnovērtējuma ziņojums šeit

Studiju virziena “Tulkošana” pašnovērtējuma ziņojums šeit

Valodu un kultūras studiju, dzimtās valodas studiju un valodu programmas pašnovērtējuma ziņojums šeit