Vakances

Ventspils Augstskola

izsludina atklātu konkursu uz

vakantajām akadēmisko amatu vietām

Asociētais profesors – Informācijas tehnoloģiju fakultātes datorzinātnes un informātikas nozares signālu diskrētās apstrādes apakšnozarē – viena amata vieta;

Asociētais profesors – Informācijas tehnoloģiju fakultātes elektrontehnikas, elektronikas, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas nozares sistēmu analīzes, modelēšanas un projektēšanas apakšnozarē – viena amata vieta.

Prasības pretendentiem:

-  doktora zinātniskais grāds;

- vismaz 3 gadu pētnieciskā darba pieredze augstākās izglītības vai zinātniskajās institūcijās attiecīgajā jomā.

Iesniedzamie dokumenti:

- rektoram adresēts iesniegums;

- izglītību un zinātnisko grādu apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus);

- dzīves un darba gājums (CV) pēc ‘’EUROPASS’’ Curriculum Vitae veidlapas parauga, kurā norādīta arī pētniecības, akadēmiskā un zinātniski organizatoriskā darba pieredze, pēdējo 6 gadu publikāciju saraksts.

Dokumenti iesniedzami darba dienās no plkst. 10.00-16.00. Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, C korpusā 202. kabinetā mēneša laikā no publicēšanas datuma (sludinājums publicēts Latvijas Vēstnesī 09.04.2018.).

 

Ventspils Augstskola

izsludina atklātu konkursu uz

vakantajām akadēmisko amatu vietām

Vadošais pētnieks – Tulkošanas studiju fakultātē valodniecības nozares salīdzināmās un sastatāmās valodniecības apakšnozarē – viena amata vieta;

Vadošais pētnieks – Tulkošanas studiju fakultātē valodniecības nozares lietišķās valodniecības apakšnozarē – viena amata vieta;

Prasības pretendentiem:

- filoloģijas doktora zinātniskais grāds;

- vismaz 3 gadu pētnieciskā darba pieredze augstākās izglītības vai zinātniskajās institūcijās attiecīgajā jomā.

Pētnieks – Tulkošanas studiju fakultātē valodniecības nozares lietišķās valodniecības apakšnozarē – viena amata vieta;

Zinātniskais asistents – Tulkošanas studiju fakultātē valodniecības nozares lietišķās valodniecības apakšnozarē – divas amata vietas.

Prasības pretendentiem:

-          maģistra grāds;

-          akadēmiskā un pētnieciskā darba pieredze augstākās izglītības vai zinātniskajās institūcijās.

Iesniedzamie dokumenti:

- rektoram adresēts iesniegums;

- izglītību un zinātnisko grādu apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus);

- dzīves un darba gājums (CV) pēc ‘’EUROPASS’’ Curriculum Vitae veidlapas parauga, kurā norādīta arī pētniecības, akadēmiskā un zinātniski organizatoriskā darba pieredze, pēdējo 6 gadu publikāciju saraksts.

Dokumenti iesniedzami darba dienās no plkst. 10.00-16.00. Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, C korpusā 202. kabinetā mēneša laikā no publicēšanas datuma (sludinājums publicēts laikrakstā Latvijas Vēstnesis 03.04.2018.).

Ventspils Augstskola

izsludina atklātu konkursu uz

vakantajām akadēmisko amatu vietām

Profesors – Tulkošanas studiju fakultātē valodniecības nozarē salīdzināmās un sastatāmās valodniecības apakšnozarē (specializācija: tulkošana (angļu – latviešu valoda)) – viena amata vieta;

Asociētais profesors - Tulkošanas studiju fakultātē valodniecības nozarē salīdzināmās un sastatāmās valodniecības apakšnozarē (specializācija:  tulkošana (angļu – latviešu valoda)) – viena amata vieta;

Asociētais profesors - Tulkošanas studiju fakultātē valodniecības nozarē lietišķās valodniecības apakšnozarē (specializācija: starpkultūru komunikācija (franču – latviešu valoda)) – viena amata vieta.

Prasības pretendentiem:

- filoloģijas doktora zinātniskais grāds;

- pedagoģiskā darba pieredze augstākās izglītības institūcijās;

- vismaz 3 gadu pētnieciskā darba pieredze augstākās izglītības vai zinātniskajās institūcijās attiecīgajā jomā.

Zinātniskais asistents – Tulkošanas studiju fakultātē valodniecības nozarē salīdzināmās un sastatāmās valodniecības apakšnozarē – divas amata vietas;

Pētnieks – Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūtā ‘’Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs’’ Astronomijas nozarē, astrofizikas un fundamentālās astronomijas apakšnozarē – viena amata vieta;

Zinātniskais asistents – Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūtā ‘’Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs’’ Datorzinātnes nozarē, signālu diskrētās apstrādes apakšnozarē – viena amata vieta.

Prasības pretendentiem:

-          maģistra grāds;

-          akadēmiskā un pētnieciskā darba pieredze augstākās izglītības vai zinātniskajās institūcijās.

Iesniedzamie dokumenti:

- rektoram adresēts iesniegums;

- izglītību un zinātnisko grādu apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus);

- dzīves un darba gājums (CV) pēc ‘’EUROPASS’’ Curriculum Vitae veidlapas parauga, kurā norādīta arī pētniecības, akadēmiskā un zinātniski organizatoriskā darba pieredze, pēdējo 6 gadu publikāciju saraksts.

Dokumenti iesniedzami darba dienās no plkst. 10.00-16.00. Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, C korpusā 202. kabinetā mēneša laikā no publicēšanas datuma (sludinājums publicēts laikrakstā Latvijas Vēstnesis 21.03.2018.).