Pētniecība

Ventspils Augstskolā kopš savas dibināšanas 1997. gadā līdztekus studiju darbam zinātniskais darbs un pētniecība ir viens no Ventspils Augstskolas darbības pamatvirzieniem.

Izmantojot iespēju piesaistīt ārējo finansējumu, Ventspils Augstskolā tiek nodrošināti labvēlīgi apstākļi zinātniskajai darbībai – jaunu laboratoriju ierīkošana ar mūsdienīgu aprīkojumu. Piecpadsmit gadu laikā Ventspils Augstskola un tās struktūrvienības kopumā ir iesaistījušās vairāk nekā 50 augstskolai nozīmīgu zinātnes, pētniecības un infrastruktūras attīstības projektu īstenošanā.

Aktualitātes

Ventspils Augstskolā viesosies starpzvaigžņu pētnieks

No 12. līdz 14. martam Ventspils Augstskolā un Ventspils Starptautiskajā radio astronomijas centrā (VSRC) viesosies Urālu federālās universitātes Jekaterinburgas (Krievija) Universitātes Astronomiskās observatorijas direktora pienākumu izpildītājs un vadošais pētnieks Andrejs …

Lasīt vairāk
Ventspils Augstskolas zinātnieki viesojās Toruņas Astronomijas centrā

Ventspils Augstskolas īstenotā projekta Nr. 1.1.1.1/16/A/213 “Starpzvaigžņu vides fizikāli ķīmisko procesu pētījumi” (ASTRA) ietvarā četri Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūta „Ventspils Starptautiskais Radioastronomijas centrs” (VSRC) zinātnieki – projekta zinātniskais vadītājs Ivars Šmelds, …

Lasīt vairāk
Igaunijas-Latvijas kosmosa projekts SpaceTEM meklē praktikantus

Projekts SpaceTEM, popularizējot kosmosa tehnoloģijas, meklē praktikantus šī gada vasarai. Prakses laikā studenti gūs praktiskas iemaņas un pieredzi kosmosa tehnoloģiju nozarē. Šogad akcents tiek likts uz praksēm tieši uzņēmumos, gan …

Lasīt vairāk

Ventspils Augstskolas Zinātņu un attīstības daļa

Darbības virzieni:
  • Zinātniskās darbības koordinēšana struktūrvienībās
  • Projektu uzraudzība un kontrole
  • Doktorantūras studiju koordinēšana
  • Zinātnisko konferenču organizēšana

Kontakti

Indra Dedze Zinātņu prorektora p.i. Tālr.: +371 63629657, e-pasts: indra.dedze@venta.lv

dace-stefenberga01
Dace Štefenberga Zinātņu un attīstības daļas vadītāja Tālr.: +371 63629657, e-pasts: dace.stefenberga@venta.lv Lasīt vairāk