Kurzemes Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkts

Šodien, inovācijas un cilvēku radošā darbība veicina cilvēces progresu. Lai attīstītu šo tendenci Ventspils Augstskolā tika izveidots Kurzemes Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkts (KTPK), kas ir viens no Latvijas zināšanu pārneses un komercializācijas centriem. KTPK mērķis ir sistemātiski apzināt esošo un mērķtiecīgi attīstīt nepieciešamo pētniecības kompetenci Ventspils Augstskolā (turpmāk tekstā – VeA) un tās institūtos: Ventspils Starptautiskā Radioastronomijas centrā (turpmāk tekstā – VSRC); Lietišķās valodniecības centrā (turpmāk tekstā – LVC), ar nolūku:
  • veicināt sadarbību starp VeA zinātniskajām institūcijām un uzņēmējiem;
  • sekmēt zinātnisko institūciju pētniecības rezultātu ieviešanu ražošanā;
  • veicināt VeA IPC, VSRC un LVC zinātnieku un pētnieku intelektuālo īpašumu aizsardzību.
KTPK piedāvā šādus pakalpojumus:
  • augsti tehnoloģisko uzņēmumu un organizāciju tehnoloģiju pārneses veicināšana Latvijas un starptautiskajos tirgos;
  • pasākumu, saistīto ar tehnoloģiju eksportu, realizācija, tai skaita pārrunu veikšana, līgumu (kontraktu) noslēgšana;
  • tehnoloģiju pārneses procesa informatīvais un metodiskais atbalsts;
  • informatīvais atbalsts: publikācijas, konferences, izstādes;
  • intelektuālā īpašuma aizsardzības pakalpojumu sniegšana (analogu un prototipu meklēšana, patentu pieteikumu sagatavošana un iesniegšana)
Vairāk informācijas http://ktpk.old.venta.lv/