NextIT

Valsts pētījumu programma

“Nākamās paaudzes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) pētniecības valsts programma (NexIT)”

Jaunumi

2015. gads 31. maijs

Publikācijas raksts “Sparse cortical source localization using spatio-temporal atoms” autori Gundars KORATS*, Radu Ranta, Steven LE CAM, Valerie Louis-Dorr, ir akceptēts prezentācijai IEEE konferencē Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC’15), kas norisināsies Milānā, Itālijā no 25. līdz 29. Augustam.

2015. gads 24. augusts

Valsts Pētījumu programmas projekta Nr. 2 vadošais pētnieks Jānis Hofmanis un pētnieks Gundars Korāts piedalās IEEE konferencē Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC’15).

2015. gads 5. decembris

Tiek pieņemts publicēšanai VPP pētnieka Gundara Korāta raksts “A space-time-frequency dictionary for sparse cortical source localization” IEEE zinātniskajā žurnālā Transactions on Biomedical Engineering (TBME), kas tiek indeksēts SCOPUS ar ietekmes faktoru SNIP=1.7

 

Projekts Nr.2 “Biometrija, biosignāli un neinvazīvās bezkontakta diagnostikas tehnoloģijas”

Projekta mērķis: Projekts tiek realizēts ar mērķi attīstīt jaunas un modernas E-medicīnas tehnoloģijas jomā, kas skar biosignālu/bioattēlu ieguvi un apstrādi slimību un pataloģiju diagnosticēšanai, datorizētu lēmumu pieņemšanai (lēmumu atbalsta sistēmu) ar zināšanu bāzu un mākslīgā intelekta lietojumu, nodrošinot monitoringu un aprobāciju klīniskos apstākļos.

Pētījuma virzieni: 1. Izstādāt un eksperimentāli aprobēt jaunas attēlošanas un attēlu apstrādes tehnoloģijas. 2. Izstrādāt efektīvas inverso problēmu analītiskās risināšanas metodes un algoritmus. 3. Izstrādāt inovatīvas E-medicīnas tehnoloģiju un ekspertu sistēmu neinvazīvai un bezkontaktu klīniskai diagnostikai un lemšanas procesa realizācijai.

Rezultāti: Sagatavots un iesniegts konferences raksts: “Sparse cortical source localization using spatio-temporal atoms”, Gundars Korats, Radu Ranta, Steven Le Cam and Valerie Louis-Dorr, 37th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, Milan, Italy

Semināri: VPP NextIT 2. projekta “Biometrija, biosignāli un neinvazīvās bezkontakta diagnostikas tehnoloģijas” 1. posma seminārs, 1. aprīlī, 2015. gads. Dienas kārtība