Uzņēmējdarbības, inovāciju un reģionālās attīstības centrs

Konferences un semināri


Uzņēmējdarbības, inovāciju un reģionālās attīstības centrs regulāri rīko konferences un seminārus, kā mērķis ir, pirmkārt, veicināt kvalitatīvas apspriedes par notiekošajiem pētījumiem, kurus vada šī centra pētnieki, doktorantūras studenti un Ventspils Augstskolas fakultāte, otrkārt, sekmēt sadarbību starp pētniekiem un uzņēmējiem no Ventspils, Kurzemes un visas Latvijas, un treškārt, veicināt pārrunas par uzņēmējdarbības politiku, kuru mērķis ir veicināt labāku uzņēmējdarbības un inovāciju vidi Latvijā.  
Ventspils Augstskola aicina piedalīties 5.starptautiskajā zinātniskajā konferencē  Entrepreneurship, Innovation and Regional Development – EIRD 2017 Smart Growth of the Local Community in the Global World 2017. gada 29. un  30. jūnijs Ventspils Augstskola, Ventspils, Latvija   Ņemot vērā lielo tūristu skaitu Ventspilī vasaras periodā, lūdzam rezervēt viesnīcas iespējami laicīgi. Piedāvājam garantētu vienvietīgu un divvietīgu numuriņu rezervēšanu par draudzīgākām cenām viesnīcā “Dzintarjura” (http://www.dzintarjura.lv/en/about-us.html). Rezervēšanai lūdzu izmantojiet e-pasta adresi “dzintarjura@gmail.com” un norādiet atslēgas vārdu “EIRD 2017″. Garantētās rezervēšanas termiņš ir 29.05.2017., numuriņu skaits ir ierobežots.   Rakstu krājums Informācija   Otrais uzsaukums Trešais uzsaukums Reģistrēšanās Programma
Starptautiskā konference “INNOVATION AND SMART ENTREPRENEURSHIP”  2015. gada 17. -18. septembris Ventspils Augstskola, Ventspils, Latvija Informācija  Reģistrēšanās Programma
UIRAC atklāšanas konference: “Ceļā uz veiksmīgāku uzņēmējdarbības pētniecības un izglītības integrāciju Latvijā”. 2012. gada 1. novembris, Ventspils Augstskola, Ventspils. Programma Foto galerija
Seminārs: “Iespējas un izaicinājumi, ar kuriem saskaras Eiropas mazie un vidējie uzņēmumi strādājot Ķīnas tirgū”. 2013. gada 16. Janvārī, Ventspils Augstskola, Ventspils. Seminārs rīkots sadarbībā ar Ventspils brīvostas pārvaldi. Preses relīze Prezentācija
Konference: “Starptautiskā pieredze tehnoloģiju pārnesē: ko varam mācīties?”. 2013. gada 9. maijā, Ventspils Augstskola, Ventspils. Konference rīkota sadarbībā ar Izraēlas Vēstniecību Latvijā un Lietuvā, Ventspils Augsto tehnoloģiju parku un Kurzemes Tehnoloģiju pārneses kontaktpunktu. Programma
Konference „Ēnu ekonomika Latvijā”. 2013.gada 15.maijs, Rīgas Ekonomikas augstskola (SSE Riga), Rīga. Konference rīkota sadarbībā ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru, SSE Riga „Ilgtspējīga biznesa centru” un LR Finanšu ministriju. Programma
Starptautiskā konference “Uzņēmējdarbība un inovācijas: galvenie reģionālās attīstības virzītājspēki”. 2013. gada. 15 un 16 jūlijā, Ventspils Augstskola, Ventspils. Konference rīkota sadarbībā ar Tartu Universitātes uzņēmējdarbības centru, Tallinas Tehnoloģiju universitātes ekonomikas un biznesa vadības skolu (abi Igaunija), ISM Ekonomikas un vadības universitāti (Lietuva), Rīgas Ekonomikas augstskolas “Ilgtspējīga biznesa centru” (Latvija), kā arī Eiropas Mazo uzņēmumu un uzņēmējdarbības padomi (www.ecsb.org). Preses relīze Uzaicinājums uz konferenci Programma Paralēlās sesijas Abstraktu kopums  Book of proceedings

Ventspils Augstskola, Banku augstskola un Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola organizē 8. starptautisko zinātnisko konferenci Information Society and Modern Business Modern Trends in Business: Globalization vs Localization, kas notiks Ventspils Augstskolā, šī gada 23.-24. aprīlī. Konferencē tiks izskatīti aktuāli jautājumi uzņēmējdarbībā, inovācijas, informācijas tehnoloģiju un starpkultūru komunikācijas kontekstā. Referātu kopsavilkumus aicinām ieniegt līdz 13. martam!

Papildus augstākminētajiem semināriem un konferencēm, UIRAC regulāri rīko arī seminārus Ventspils Augstskolas, Banku augstskolas un RISEBA doktorantūras programmas doktorantiem. Šie semināri ir galvenokārt vērsti uz doktora disertācijas rakstīšanai nepieciešamo iemaņu attīstīšanu.