Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs


Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūts „Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs” (IZI VSRC) atbilstoši LR MK 2004.g. 26.oktobra rīkojumam Nr.820 ir 1996.g. 24.aprīlī dibinātās valsts bezpeļņas organizācijas SIA “Ventspils Starptautiskais Radioastronomijas centrs” tiesību un saistību pārņēmējs un atbilstoši Ventspils Augstskolas (VeA) Senāta 2010.gada 24.februāra lēmumam Nr.10-21 arī Ventspils Augstskolas Inženierpētniecības centra tiesību un saistību pārņēmējs. Par IZI VSRC direktoru 2011. gada 18. martā tika ievēlēts līdzšinējais IPC direktors Dr. chem. Valdis Avotiņš. IZI VSRC pārvalda Zinātniskā padome (ZP) un direktors. 2010.gada 18. martā IZI VSRC kā VeA struktūrvienība reģistrēts LR Zinātnisko institūciju reģistrā.

IZI VSRC stratēģiskais mērķis ir kļūt par globālu pētniecisko pakalpojumu sniedzēju astronomijas un kosmisko tehnoloģiju jomā. Izveidot starptautiski konkurētspējīgu, sabalansētu un ilgtspējīgu pētnieku komandu. Izveidot starptautiski konkurētspējīgu un pieprasītu zinātniskās infrastruktūras pētniecisko kompleksu. Galvenie IZI VSRC darbības virzieni:

  • fundamentālie pētījumi astronomijā un astrofizikā;
  • lietišķie pētījumi kosmosa tehnoloģiju jomā;
  • augstas veiktspējas skaitļošana;
  • pielietojamās inženierelektronikas pētījumi.

Vairāk informācijas www.virac.eu

Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūta Ventspils Starptautiskā radioastronomijas centra stratēģija 2016.-2020. gadam (PDF)

Ekskursijas “Ventspils Starptautiskajā radioastronomijas centrā”

Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs atrodas Irbenē, bijušajā Padomju armijas pilsētiņā, un tā saimnieks ir Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūts. Šeit joprojām zinātniskos nolūkos darbojas 32 m pilnīgi grozāma paraboliska antena RT-32, kas ir lielākā Ziemeļeiropā un astotā lielākā pasaulē, kā arī otra – 16 m antena RT-16. Abas antenas atjaunotas 2015. gada vasarā.

Zinātne

Paraboliskās antenas tiek izmantotas starpzvaigžņu vides objektu novērojumos, Saules radionovērojumos, asteroīdu un Zemei tuvo mākslīgo ķermeņu, to skaitā kosmisko atlūzu radiolokācijā, sevišķi lielas bāzes interferometrijas novērojumos, sekojot objektiem ārpus Saules sistēmas.

Ekskursijas programma:

1. Pastaiga pa Irbenes teritoriju apkārt radioteleskopiem RT-32 un RT-16;

2. RT-8 apskate, ar iespēju tajā uzkāpt augšā, lai apskatītu Kurzemes plašumus;

3. Pārgājiens pa pazemes tuneli;

4. F.Candera memoriālās telpas apskate ēkā “Kristāls”;

Tūrisma pakalpojumu tarifi VSRC:

Pieaugušajiem EUR 4,- no personas;

Bērniem, t.sk. skolēnu ekskursijām, pieaugušo pavadībā, EUR 1,5 no personas;

Ģimenēm (2 pieaugušie, 1 bērns līdz 10 gadu vecumam) EUR 8;

• Par katru nākamo bērnu vecumā līdz 10 gadiem ģimene maksā 1,00 EUR

• Minimālā samaksa par 1 pieteiktu ekskursiju – EUR 10,00, par nepieteiktu ekskursiju – EUR 30,00.

• Par savlaicīgi iepriekš nepieteiktu un neplānotu ekskursiju (vismaz 3 dienas iepriekš), ko nav apstiprinājis VSRC pārstāvis, grupa papildus maksā EUR 10,00.

Kā pieteikties?

Ekskursijas notiek tikai gida pavadībā (latviešu, angļu un krievu valodās) pēc iepriekšēja pieraksta un ja biļetes iegādātas vismaz 10,- EUR vērtībā. Lai pieteiktos ekskursijai, nepieciešams sūtīt e-pastu uz adresi: infovirac@venta.lv vai zvanīt uz 29230818 (tikai darba dienās) 26413925 (brīvdienās) .

Ekskursiju noteikumi:

1. Ekskursijas iespējamas tikai kopā ar mūsu gidu;

2. Apmeklētājiem jāievēro darbinieku norādījumi;

3. Ekskursija notiek, ja uz to iegādātas biļetes vismaz 10,- EUR apmērā par savlaicīgi pieteiktu ekskursiju, bet par nepieteiktu ekskursiju minimālā samaksa ir 30,- EUR;

4. Ekskursijas ilgums: 1-1.5 h;

5. Dodoties pastaigā, ekskursiju dalībnieki pēc gida uzaicinājuma atstāj ēkā “Kristāls” savus mobilos telefonus un citas ierīces, kas raida signālu radioviļņu diapazonā, ko saņem atpakaļ pēc ekskursijas noslēguma;

6. Ekskursijas notiek pēc iepriekšēja pieraksta;

7. Iepriekš nepieteiktās ekskursijas gidi veic pēc izsaukuma (gidu ierašanās laiks 30-40 min.) par papildus samaksu (10 EUR), zvanot uz +37126413925.

Plašāka informācija www.virac.eu