Viedo tehnoloģiju pētniecības centrs

Projekti


Ventspils Augstskolas Viedo tehnoloģiju pētniecības centra (VTPC) vadošā pētnieka p.i. Gatis Dilāns piedalās starptautiskā korpuslingvistikas projektā “Eurolect Observatory”. Projektā tiek analizēts ES direktīvu tekstu korpuss un nacionālie juridiskie teksti 11 ES valodās (tai skaitā latviešu). Vairāk par projektu var lasīt šeit.

Projekta rezultātus publicēs prestižās izdevniecības “Benjamins” korpuslingvistikas sērijā 2017. gada nogalē. Projektu atbalsta UNINT (Roma) un EK Tulkošanas ģenerāldirektorāts.